Hoe kan ik een zorgnota controleren?

U kunt een zorgnota inzien op de website van uw zorgverzekeraar. Onjuistheden kunt u melden aan uw zorgverzekeraar.

Inzicht en controle factuur zorgverlener

Een zorgverlener stuurt een rekening meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Op dat moment controleert de verzekeraar de rekening.

Daarna kunt u de rekening zien via ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Dit kan vanaf het moment dat uw verzekeraar de kosten aan de zorgverlener heeft vergoed. Zo kunt u controleren of de genoteerde behandelingen inderdaad zijn uitgevoerd.

Heeft u vragen over een zorgnota in ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u met vragen over die rekening terecht bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over een rekening die u direct ontvangen heeft van de zorgverlener? Dan kunt u met uw vragen terecht bij de zorgverlener.

Onjuistheden factuur zorgverlener

Staan er onjuistheden op uw rekening in de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar? Meld dit dan aan uw zorgverzekeraar. Die kan uw melding dan onderzoeken. De zorgverzekeraar laat aan u weten wat er met uw signaal is gedaan. Uw rekening wordt aangepast of u krijgt een verklaring waarom de rekening toch klopt.

Staan er onjuistheden op uw rekening die u direct heeft ontvangen van de zorgverlener? Meld dit dan eerst aan de zorgverlener. Indien sprake blijft van onjuistheden na dit contact met de zorgverlener, dan kunt u hiervan melding maken bij de NZa. De NZa ontvangt daarbij graag de nota. Zorg dat u geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.