Wat zijn mijn rechten tijdens mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof kunt u recht hebben op een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering. De opbouw van uw vakantiedagen loopt door. Bij ziekte rond zwangerschap of bevalling kunt u een ziektewetuitkering krijgen. Uw werkgever mag u niet ontslaan omdat u zwanger bent.

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Als u in dienst bent bij een werkgever krijgt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering tijdens uw verlof.

Bent u zwanger en krijgt u een WW-, ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Ook dan krijgt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering tijdens uw verlof.

Als zelfstandige kunt u mogelijk een ZEZ-uitkering bij UWV aanvragen.

Ziekte rond zwangerschap en bevalling

Wordt u ziek voor, tijdens of na uw zwangerschap of bevalling? Dan kunt u een uitkering krijgen. Welke uitkering u ontvangt, hangt af van het moment waarop u ziek wordt en van uw situatie.

Neemt u de laatste periode van uw bevallingsverlof flexibel op en wordt u dan ziek? De flexibele periode is maximaal 30 weken. Daarna kunt u dit verlof niet meer inhalen. Ook als u het bevallingsverlof flexibel opneemt betaalt UWV de uitkering uit alsof u het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Wordt u ziek in de periode vlak nadat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt terwijl u het verlof flexibel opneemt? Dan gelden er verschillende regels, afhankelijk van de oorzaak van uw ziekte.

U heeft een werkgever

Wordt u voor of na uw zwangerschaps- of bevallingsverlof ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan vraagt uw werkgever een ziektewetuitkering voor u aan.

Wordt u tijdens uw verlof ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan verandert er niets aan uw uitkering.

Wordt u ziek binnen 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum terwijl u nog niet met zwangerschapsverlof bent?  Over dagen waarop u ziek bent binnen 6 en 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ( zonder  zwangerschapsverlof) krijgt u een ziektewetuitkering. Deze dagen worden aangemerkt als dagen waarover u zwangerschapsverlof heeft genoten en kunnen dus niet meer bij het bevallingsverlof worden geteld. Dit is van belang als u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof had willen opnemen ten gunste van een langer bevallingsverlof.

U heeft een uitkering van UWV

Wordt u ziek rond uw zwangerschap of bevalling en ontvangt u een zwangerschaps- of bevallingsuitkering? Dan gelden er verschillende regels, afhankelijk van de uitkering die u van UWV kreeg voor uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

U werkt als zelfstandige

Bent u als zelfstandige ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u alleen een financiële vergoeding als u daarvoor vrijwillig verzekerd was. Bijvoorbeeld via een vrijwillige verzekering bij het UWV.

Geen ontslag om zwangerschap

Uw werkgever mag u niet ontslaan als u zwanger bent. Ook tijdens uw zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof mag u geen ontslag krijgen.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Extra bevallingsverlof na ziekenhuisopname baby

Heeft uw pasgeboren baby langer dan een week in het ziekenhuis gelegen? Dan kan uw bevallingsverlof maximaal 10 weken langer duren. U vraagt het extra verlof aan bij uw werkgever. Als u een uitkering heeft, vraagt u dit aan bij UWV.

Bij overlijden moeder bevallingsverlof naar partner

Haar partner kan het verlof overnemen als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. De partner krijgt dit verlof ook als de moeder zelfstandige was. Of als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld omdat zij niet werkte.

De partner krijgt tijdens het verlof het salaris doorbetaald. De werkgever kan de kosten bij UWV in rekening brengen. Werkt de partner als zelfstandige, dan kan deze een uitkering aanvragen bij UWV.

Zwanger: wat zijn uw rechten?

U krijgt een kind.  Vul de vragen in en maak een overzicht van wat u rechten zijn en wat u moet regelen als u een kind krijgt.