Woordvoerders ministerie van Justitie en Veiligheid

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon 070 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCom (Directie Communicatie)

21 maart 2023

Hoofd Woordvoering, Speeches en Omgevingskennis

Lodewijk Hekking

Mobiel: +31 6 52 81 56 11
E-mail: l.b.hekking@minjenv.nl

Woordvoerders minister Yeşilgöz-Zegerius

Anna Sophia Posthumus

Mobiel: +31 6 25 68 55 45
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Yesilgöz-Zegerius
 • Coördinatie interviews Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Nationale Veiligheid
 • Contraterrorisme
 • Bewaken en Beveiligen
 • Corona
 • JBZ Raad

Nynke van der Zee

Mobiel: +31 6 15 85 90 38
E-mail: n.c.van.der.zee@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC)
 • Cybersecurity en cybercrime
 • Statelijke dreigingen
 • Economische veiligheid
 • Zeden
 • Zaken aangaande het Openbaar Ministerie
 • Internationale Rechtshulp

Sentina van der Meer

Mobiel: +31 6 18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minjenv.nl

 • Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
 • MH17
 • NFI

Jeroen van Velzen

Mobiel: + 31 6 15 35 57 81
E-mail: j.j.w.van.velzen@minjenv.nl

 • Politie (inclusief meldkamers, C2000)
 • Brandweer
 • BOA’s
 • Wietexperiment
 • Bestuur en veiligheid

Roxanne Buisman, persvoorlichter

Woensdag afwezig

Mobiel: +31 6 50 15 74 04
E-mail: r.n.buisman@minjenv.nl

 • Wetgeving

Miral Scheffer is met verlof

Woordvoerders minister Weerwind

Charlotte Hees

Woensdag afwezig

Mobiel: +31 6 50 15 7103
E-mail: c.j.hees@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Weerwind
 • Gevangeniswezen
 • Sanctiebeleid
 • Reclassering

Marcel van den Eng

Mobiel: +31 6 16 39 29 01
E-mail: m.g.van.den.eng@minjenv.nl

 • Forensische zorg (TBS)
 • Kinderbescherming
 • Justitiële jeugd
 • Familierecht

Frerick Althof

Mobiel: +31 6 21 14 56 05
E-mail: f.l.althof@minjenv.nl

 • Rechterlijke macht
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand
 • Privacy
 • Schulden
 • Adoptie
 • Wetgeving
 • Kansspelbeleid

Roxanne Buisman, persvoorlichter

Woensdag afwezig

Mobiel: +31 6 50 15 74 04
E-mail: r.n.buisman@minjenv.nl

 • Slachtofferzorg
 • Dienst Justis (VOG/BIBOB)
 • Preventie High Impact Crimes

Woordvoerders staatssecretaris Van der Burg

Paul van der Zanden

Vrijdagmiddag afwezig

Mobiel: +31 6 11 02 59 98
E-mail: p.p.c.van.der.zanden@minjenv.nl

 • Opvang asielzoekers
 • Instroom
 • Terugkeer

Anneloes Geerts

Woensdag afwezig

Mobiel: + 31 6 22 71 33 33 
Email: a.l.e.geerts@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews staatssecretaris Van der Burg
 • Opvang asielzoekers
 • Internationaal

Alrik van Loon

 • Asielprocedures en vreemdelingenbeleid
 • Europa
 • Vreemdelingenbewaring
 • Overlast

Mobiel: +31 6 21 23 58 06 
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

Demi van Bakel, persvoorlichter

Vrijdag afwezig

Mobiel: +31 6 15 51 20 32
E-mail: d.b.m.van.bakel@minjenv.nl

 • Prostitutie
 • Mensenhandel

Birgit de Bruin, persvoorlichter

Mobiel: +31 6 11 06 44 30
Email: b.m.a.de.bruin@minjenv.nl

 • Opvang Oekraïense vluchtelingen

Corporate

Roxanne Buisman, persvoorlichter

Mobiel: +31 6 50 15 74 04
E-mail: r.n.buisman@minjenv.nl

Lucia Hoogakker is met verlof

Voor persvragen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid, neem contact op met de woordvoerder van de Inspectie.