Woordvoerders ministerie van Justitie en Veiligheid

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon 070 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCom (Directie Communicatie)

18 juli 2023

Woordvoering, Speeches en Omgevingskennis

Anna Sophia Posthumus

Wnd. Hoofd Woordvoering, Speeches & Omgevingskennis / wnd. plv. Directeur Communicatie

Mobiel: +31 6 2568 5545
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl

Woordvoerders minister Yeşilgöz-Zegerius

Miral Scheffer

Afwezig: maandag

Mobiel: +3164615 2268
E-mail: m.s.scheffer@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Yesilgöz-Zegerius
 • Coördinatie interviews Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Nationale Veiligheid
 • Contraterrorisme
 • Bewaken en Beveiligen
 • Corona
 • JBZ Raad

Nynke van der Zee

Mobiel: +31 6 15 85 90 38
E-mail: n.c.van.der.zee@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC)
 • Cybersecurity en cybercrime
 • Statelijke dreigingen
 • Economische veiligheid
 • Zeden
 • Zaken aangaande het Openbaar Ministerie
 • Internationale Rechtshulp

Sentina van der Meer

Mobiel: +31 6 18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minjenv.nl

 • Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
 • MH17
 • NFI

Jeroen van Velzen

Mobiel: + 31 6 15 35 57 81
E-mail: j.j.w.van.velzen@minjenv.nl

 • Politie (inclusief meldkamers, C2000)
 • Brandweer
 • BOA’s
 • Wietexperiment
 • Bestuur en veiligheid
 • Justitieel vierpartijenoverleg

Roxanne Buisman, persvoorlichter

Afwezig: woensdag 

Mobiel: +31 6 50 15 74 04
E-mail: r.n.buisman@minjenv.nl

 • Wetgeving

Woordvoerders minister Weerwind

Charlotte Hees

Afwezig: 27 september tot en met 5 oktober; woensdag 

Mobiel: +31 6 50 15 7103
E-mail: c.j.hees@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Weerwind
 • Gevangeniswezen
 • Sanctiebeleid
 • Reclassering

Marcel van den Eng

Mobiel: +31 6 16 39 29 01
E-mail: m.g.van.den.eng@minjenv.nl

 • Forensische zorg (TBS)
 • Kinderbescherming
 • Justitiële jeugd
 • Familierecht
 • Adoptie

Frerick Althof

Afwezig: 23 september tot en met 8 oktober

Mobiel: +31 6 21 14 56 05
E-mail: f.l.althof@minjenv.nl

 • Rechterlijke macht
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand
 • Privacy
 • Schulden
 • Wetgeving
 • Kansspelbeleid

Roxanne Buisman, persvoorlichter

Afwezig: woensdag

Mobiel: +31 6 50 15 74 04
E-mail: r.n.buisman@minjenv.nl

 • Slachtofferzorg
 • Dienst Justis (VOG/BIBOB)
 • Preventie High Impact Crimes

Woordvoerders staatssecretaris Van der Burg

Anneloes Geerts

Afwezig: woensdag

Mobiel: + 31 6 22 71 33 33 
Email: a.l.e.geerts@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews staatssecretaris Van der Burg
 • Opvang asielzoekers
 • Internationaal

Alrik van Loon

Mobiel: +31 6 21 23 58 06 
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

 • Europa
 • Terugkeerbeleid
 • Vreemdelingenbewaring

Mijke Bol

Afwezig: woensdag

Mobiel: +31 6 15 22 52 75
E-mail: m.bol@minjenv.nl

 • Aanpak overlast

Demi van Bakel, persvoorlichter

Afwezig: vrijdag

Mobiel: +31 6 15 51 20 32
E-mail: d.b.m.van.bakel@minjenv.nl

 • Prostitutie
 • Mensenhandel
 • Dienst terugkeer & vertrek

Birgit de Bruin, persvoorlichter

Afwezig: 18 september – 16 okotober

Mobiel: +31 6 11 06 44 30
Email: b.m.a.de.bruin@minjenv.nl

 • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 • Russische vluchtelingen

Corporate

Lucia Hoogakker, persvoorlichter

Afwezig: woensdag

Mobiel: +31 6 2542 4485
E-mail: l.g.hoogakker@minjenv.nl

Voor persvragen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid, neem contact op met de woordvoerder van de Inspectie.