Woordvoerders ministerie van Justitie en Veiligheid

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Persvoorlichting ministerie van JenV algemeen: telefoon 070 370 73 45

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon 070 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCOM (Directie Communicatie)

10 mei 2022

Hoofd Woordvoering, Speeches en Omgevingskennis

Lodewijk Hekking

Mobiel: +31 (0)6 52 81 56 11
E-mail: l.b.hekking@minjenv.nl

Woordvoerders minister Yeşilgöz-Zegerius

Anna Sophia Posthumus

Mobiel: +31 (0)6 25 68 55 45
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Yesilgöz-Zegerius
 • Coördinatie interviews Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Nationale Veiligheid
 • Contraterrorisme
 • Bewaken en Beveiligen
 • Corona
 • JBZ Raad

Miral Scheffer

Mobiel: +31 (0)6 46 15 22 68
E-mail: m.s.scheffer@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC)
 • Cybersecurity en cybercrime
 • Statelijke dreigingen
 • Economische veiligheid
 • Zeden
 • Zaken aangaande het Openbaar Ministerie
 • Internationale Rechtshulp

Sentina van der Meer

Mobiel: +31 (0)6 18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minjenv.nl

 • Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
 • MH17
 • NFI

Jeroen van Velzen

Mobiel: +31 (0)6 15 35 57 81
E-mail: j.j.w.van.velzen@minjenv.nl

 • Politie (inclusief meldkamers, C2000)
 • Brandweer
 • BOA’s
 • Wietexperiment
 • Bestuur en veiligheid

Alrik van Loon, persvoorlichter

Mobiel: +316 21 23 58 06 
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

 • Wetgevingsprocessen

Woordvoerders minister Weerwind

Julia Rademaker

Woensdag afwezig

Mobiel: +31 6 15 22 99 18 
Email: j.rademaker1@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Weerwind
 • Slachtofferzorg
 • Gevangeniswezen
 • Sanctiebeleid
 • Reclassering
 • Kansspelbeleid

Marcel van den Eng

Mobiel: + 31 6 16 39 29 01

E-mail: m.g.van.den.eng@minjenv.nl

 • Forensische zorg (TBS)
 • Kinderbescherming
 • Justitiële jeugd
 • Adoptie
 • Familierecht
 • Dienst Justis (VOG/BIBOB)
 • Preventie High Impact Crimes

Tom Wisseborn (tijdelijk afwezig)

Mobiel: + 31 (0)6 11 78 43 62
E-mail: t.r.wisseborn@minjenv.nl

 • Rechterlijke macht
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand
 • Privacy
 • Schulden

Alrik van Loon, persvoorlichter

Mobiel: +316 21 23 58 06
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

 • Wetgevingsprocessen
 • Wetboek van strafvordering

Woordvoerders staatssecretaris Van der Burg

Anneloes Geerts

Vrijdag afwezig

Mobiel: +31 (0)6 22 71 33 33 
Email: a.l.e.geerts@minjenv.nl

 • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 • Coördinatie interviews staatssecretaris Van der Burg
 • Opvang asielzoekers


Charlotte Hees

Woensdag afwezig

Mobiel: +31 (0)6 50 15 71 03
Email: c.j.hees@minjenv.nl

 • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 • Asielprocedures en vreemdelingenbeleid
 • Internationaal
 • Vreemdelingenbewaring
   

Elise Stumpel

Mobiel: +31 (0)6 50 15 70 20
Email: e.stumpel@minjenv.nl

 • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 • Overlast
 • Terugkeer
 • Mensenhandel
 • Prostitutie

Woordvoerder Corporate

Janine Bonenberg

Mobiel: +31 (0)6 25 73 65 10
Email: j.e.bonenberg@minjenv.nl

Voor persvragen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid, neem contact op met de woordvoerder van de Inspectie.