Woordvoerders ministerie van Justitie en Veiligheid

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Persvoorlichting ministerie van JenV algemeen: telefoon +31 (0)70 370 73 45

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon +31 (0)70 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCOM (Directie Communicatie)

17 mei 2019

Ivar Nijhuis

Directeur
Mobiel: +31 (0)6 53 21 70 40
E-mail: i.nijhuis@minjenv.nl

Karin van Eerde

Hoofd persvoorlichting en beleidspresentatie
Mobiel: +31 (0)6 15 03 81 78
E-mail: k.van.eerde@minjenv.nl

Woordvoerders minister Grapperhaus

Lodewijk Hekking

Mobiel: +31 (0)6 52 81 56 11
E-mail: l.b.hekking@minjenv.nl

 • Nationale Veiligheid
 • Terrorismebestrijding
 • Coördinatie interviews Grapperhaus
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Anna Sophia Posthumus

Mobiel: +31 (0)6 25 68 55 45
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl

 • Cybersecurity/NCSC
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • JBZ-raad (algemeen)

Sentina van der Meer

Mobiel: +31 (0)6 18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minjenv.nl

 • Drugsbeleid
 • Criminaliteitsbestrijding
 • NFI
 • Internationale Rechtshulp
 • MH17
 • Verkeer

Julia Rademaker

Mobiel: +31 (0)6 15 22 99 18
Email: j.rademaker1@minjenv.nl

 • Politie
 • High Impact Crimes
 • Meldkamers
 • Bestuur en Veiligheid
 • Verwarde Personen

Wiebe Alkema

Mobiel: +31 (0)6 53 17 05 58
E-mail: w.alkema@minjenv.nl

 • Straf- en sanctierecht
 • Staats- en bestuursrecht
 • Privaatrecht
 • Juridische zaken en wetgevingsbeleid

Woordvoerders minister Dekker

Eveline Petit

Mobiel : +31 (0)6 29 24 78 46
E-mail: e.w.petit@minjenv.nl

 • Slachtofferzorg
 • Gevangeniswezen
 • Sanctiebeleid
 • Reclassering
 • Kansspelbeleid
 • Coördinatie interviews Dekker

Arnoud Boer

Mobiel: + 31 (0)6 50 08 06 79
E-mail: a.boer@minjenv.nl

 • Rechtshandhaving
 • Rechterlijke macht
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand

Miral Scheffer

Mobiel: +31 (0)6 46 15 22 68
E-mail: m.s.scheffer@minjenv.nl

 • TBS
 • Justitieel Jeugdbeleid
 • Adoptiezaken
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Dienst Justis/VOG

Wiebe Alkema

Mobiel: +31 (0)6 53 17 05 58
E-mail: w.alkema@minjenv.nl

 • Straf- en sanctierecht
 • Staats- en bestuursrecht
 • Privaatrecht
 • Juridische zaken en wetgevingsbeleid

Maarten Molenbeek

Mobiel: +31 (0)6 50 03 70 85
E-mail: m.e.molenbeek@minjenv.nl

 • Vreemdelingenbewaring
 • Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Illegaal verblijf
 • Mensenhandel/smokkel
 • Prostitutiebeleid
 • Coördinatie interviews staatssecretaris Broekers-Knol

Lennart Wegewijs

Mobiel: +31 (0)6 25 65 71 64
E-mail: l.wegewijs@minjenv.nl

 • Asiel
 • Migratie
 • IND
 • Naturalisatie
 • Grensbewaking
 • Internationaal migratiebeleid
 • Vreemdelingenrecht

Woordvoerder Inspectie Justitie en Veiligheid

Lianne Sleutjes
Mobiel:  +31 (0)6 46 89 33 97
E-mail: Persvoorlichting@inspectievenj.nl