Woordvoerders ministerie van Justitie en Veiligheid

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon 070 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCOM (Directie Communicatie)

10 mei 2022

Hoofd Woordvoering, Speeches en Omgevingskennis

Lodewijk Hekking

Mobiel: +31 (0)6 52 81 56 11
E-mail: l.b.hekking@minjenv.nl

Woordvoerders minister Yeşilgöz-Zegerius

Anna Sophia Posthumus

Mobiel: +31 (0)6 25 68 55 45
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Yesilgöz-Zegerius
 • Coördinatie interviews Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Nationale Veiligheid
 • Contraterrorisme
 • Bewaken en Beveiligen
 • Corona
 • JBZ Raad

Miral Scheffer

Tot 8 augustus afwezig

Mobiel: +31 (0)6 46 15 22 68
E-mail: m.s.scheffer@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC)
 • Cybersecurity en cybercrime
 • Statelijke dreigingen
 • Economische veiligheid
 • Zeden
 • Zaken aangaande het Openbaar Ministerie
 • Internationale Rechtshulp

Sentina van der Meer

Mobiel: +31 (0)6 18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minjenv.nl

 • Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
 • MH17
 • NFI

Jeroen van Velzen

Mobiel: +31 (0)6 15 35 57 81
E-mail: j.j.w.van.velzen@minjenv.nl

 • Politie (inclusief meldkamers, C2000)
 • Brandweer
 • BOA’s
 • Wietexperiment
 • Bestuur en veiligheid

Alrik van Loon, persvoorlichter

Mobiel: +316 21 23 58 06 
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

 • Wetgevingsprocessen

Woordvoerders minister Weerwind

Julia Rademaker

Woensdag afwezig

Mobiel:  +31 6 15 22 99 18
Email: j.rademaker1@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Weerwind
 • Slachtofferzorg
 • Gevangeniswezen
 • Sanctiebeleid
 • Reclassering
 • Kansspelbeleid

Marcel van den Eng

Mobiel: + 31 6 16 39 29 01

E-mail: m.g.van.den.eng@minjenv.nl

 • Forensische zorg (TBS)
 • Kinderbescherming
 • Justitiële jeugd
 • Adoptie
 • Familierecht
 • Dienst Justis (VOG/BIBOB)
 • Preventie High Impact Crimes

Tom Wisseborn (tijdelijk afwezig)

Mobiel: + 31 (0)6 11 78 43 62
E-mail: t.r.wisseborn@minjenv.nl

 • Rechterlijke macht
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand
 • Privacy
 • Schulden

Alrik van Loon, persvoorlichter

Mobiel: +316 21 23 58 06
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

 • Wetgevingsprocessen
 • Wetboek van strafvordering

Woordvoerders staatssecretaris Van der Burg

Anneloes Geerts

Vrijdag afwezig

Mobiel: +31 (0)6 22 71 33 33 
Email: a.l.e.geerts@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews staatssecretaris Van der Burg
 • Opvang asielzoekers


Charlotte Hees

Woensdag afwezig

Mobiel: +31 (0)6 50 15 71 03
Email: c.j.hees@minjenv.nl

 • Asielprocedures en vreemdelingenbeleid
 • Internationaal
 • Vreemdelingenbewaring
   

Elise Stumpel (afwezig)

Mobiel: +31 (0)6 50 15 70 20
Email: e.stumpel@minjenv.nl

 • Overlast
 • Terugkeer
 • Mensenhandel
 • Prostitutie

Nationaal Programma Opvang Vluchtelingen Oekraïne

Birgit de Bruin, persvoorlichter

Mobiel: +31 (0)6 11 06 44 30
Email: b.m.a.de.bruin@minjenv.nl

Woordvoerder Corporate

Janine Bonenberg

Mobiel: +31 (0)6 25 73 65 10
Email: j.e.bonenberg@minjenv.nl

Voor persvragen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid, neem contact op met de woordvoerder van de Inspectie.