Woordvoerders ministerie van Justitie en Veiligheid

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon 070 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCom (Directie Communicatie)

25 april 2024

Woordvoering, Speeches en Omgevingskennis

Anna Sophia Posthumus

Hoofd Woordvoering, Speeches & Omgevingskennis / plv. Directeur Communicatie

Mobiel: +31 6 2568 5545
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl

Woordvoerders minister Yeşilgöz-Zegerius

Miral Scheffer

Afwezig: woensdag 

Mobiel: +3164615 2268
E-mail: m.s.scheffer@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Yesilgöz-Zegerius
 • Coördinatie interviews Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Nationale Veiligheid
 • Contraterrorisme
 • Bewaken en Beveiligen
 • JBZ Raad

Willem-Jan Uijtdehage

Mobiel: +31611626415
E-mail: w.j.a.uijtdehage@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC)
 • Cybersecurity en cybercrime
 • Statelijke dreigingen
 • Economische veiligheid
 • Zeden

Sentina van der Meer

Mobiel: +31 6 18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minjenv.nl

 • Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
 • MH17
 • NFI

Jeroen van Velzen

Mobiel: + 31 6 15 35 57 81
E-mail: j.j.w.van.velzen@minjenv.nl

 • Politie (inclusief meldkamers, C2000)
 • Brandweer
 • BOA’s
 • Bestuur en veiligheid
 • Zaken aangaande het Openbaar Ministerie
 • Internationale Rechtshulp
 • Justitieel vierpartijenoverleg

Roxanne Buisman, persvoorlichter

Afwezig: woensdag

Mobiel: +31 6 50 15 74 04
E-mail: r.n.buisman@minjenv.nl

 • Wetgeving
 • Handhaving verkeer
 • Wietexperiment 

Lucia Hoogakker, persvoorlichter

Afwezig: woensdag

Mobiel: +31 6 2542 4485
E-mail: l.g.hoogakker@minjenv.nl

 • Cybersecurity
 • Cybercrime
 • Justid

Woordvoerders minister Weerwind

Charlotte Hees

Afwezig:  woensdag

Mobiel: +31 6 50 15 7103
E-mail: c.j.hees@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Weerwind
 • Gevangeniswezen
 • Sanctiebeleid
 • Reclassering

Frerick Althof

Mobiel: +31 6 21 14 56 05
E-mail: f.l.althof@minjenv.nl

 • Rechterlijke macht
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand
 • Privacy
 • Schulden
 • Wetgeving
 • Kansspelbeleid

Daniël van Dam

Afwezig: donderdag

Mobiel: +31 6 52 79 93 66
E-mail: d.j.van.dam@minjenv.nl

 • Forensische zorg (TBS)
 • Kinderbescherming
 • Justitiële jeugd
 • Familierecht
 • Adoptie

Roxanne Buisman, persvoorlichter

Afwezig: woensdag 

Mobiel: +31 6 50 15 74 04
E-mail: r.n.buisman@minjenv.nl

 • Slachtofferzorg
 • Dienst Justis (VOG/BIBOB)
 • Preventie High Impact Crimes

Woordvoerders staatssecretaris Van der Burg

Inge Freriksen

Afwezig: vrijdag en vanaf 26 april t/m 10 mei.

Mobiel: + 31 6 29 06 93 97
Email: i.m.c.freriksen@minjenv.nl

 • Opvang asielzoekers

Anneloes Geerts

Afwezig: woensdag 

Mobiel: + 31 6 22 71 33 33 
Email: a.l.e.geerts@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews staatssecretaris Van der Burg
 • Opvang asielzoekers
 • Internationaal

Alrik van Loon

Mobiel: +31 6 21 23 58 06 
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

 • Europa
 • Terugkeerbeleid
 • Vreemdelingenbewaring

Marcel van den Eng

Mobiel: +31 6 16 39 29 01
E-mail: m.g.van.den.eng@minjenv.nl

 • Aanpak overlastgevende asielzoekers

Demi van Bakel, persvoorlichter

Afwezig: vrijdag

Mobiel: +31 6 15 51 20 32
E-mail: d.b.m.van.bakel@minjenv.nl

 • Prostitutie
 • Mensenhandel
 • Dienst terugkeer & vertrek

Birgit de Bruin, persvoorlichter

Mobiel: +31 6 11 06 44 30
Email: b.m.a.de.bruin@minjenv.nl

 • AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen)
 • Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 • Russische vluchtelingen

Corporate

Lucia Hoogakker, persvoorlichter

Afwezig: woensdag

Mobiel: +31 6 2542 4485
E-mail: l.g.hoogakker@minjenv.nl

Voor persvragen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid, neem contact op met de woordvoerder van de Inspectie.