Woordvoerders ministerie van Justitie en Veiligheid

Een overzicht van de contactgegevens van de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Ga dan naar het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Persvoorlichting ministerie van JenV algemeen: telefoon +31 (0)70 370 73 45

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer: telefoon +31 (0)70 426 60 60.  

Portefeuilleverdeling DCOM (Directie Communicatie)

1 oktober 2021

Hoofd Woordvoering, speeches en omgevingskennis

Lodewijk Hekking

Mobiel: +31 (0)6 52 81 56 11
E-mail: l.b.hekking@minjenv.nl

Woordvoerders minister Grapperhaus

Anna Sophia Posthumus

Mobiel: +31 (0)6 25 68 55 45
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Grapperhaus
 • Coördinatie interviews Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Nationale Veiligheid
 • Contraterrorisme
 • Bewaken en Beveiligen
 • JBZ Raad

Miral Scheffer

Mobiel: +31 (0)6 46 15 22 68
E-mail: m.s.scheffer@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC)
 • Cybersecurity
 • Statelijke dreigingen
 • Economische veiligheid

Sentina van der Meer

Mobiel: +31 (0)6 18 60 98 71
E-mail: c.s.van.der.meer@minjenv.nl

 • Drugsbeleid
 • Criminaliteitsbestrijding
 • NFI
 • Internationale Rechtshulp
 • MH17

Jeroen van Velzen

Mobiel: +31 (0)6 15 35 57 81
E-mail: j.j.w.van.velzen@minjenv.nl

 • Politie
 • Brandweer
 • High Impact Crimes
 • Meldkamers

Woordvoerders minister Dekker

Tanja van Dijk

Mobiel: +31 (0)6 29658471
Email: t.m.van.dijk@minjenv.nl

 • Coördinatie interviews minister Dekker
 • Slachtofferzorg
 • Gevangeniswezen
 • Sanctiebeleid
 • Reclassering
 • Kansspelbeleid

Tom Wisseborn

Mobiel: + 31 (0)6 11 78 43 62
E-mail: t.r.wisseborn@minjenv.nl

 • Forensische zorg (TBS)
 • Kinderbescherming
 • Justitiële jeugd
 • Adoptie
 • Familierecht
 • Dienst Justis (VOG/BIBOB)
 • Preventie High Impact Crimes

Arnoud Boer

Mobiel: + 31 (0)6 50 08 06 79
E-mail: a.boer@minjenv.nl

 • Rechterlijke macht
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbijstand
 • Privacy
 • Schulden

Woordvoerders staatssecretaris Broekers-Knol

Anneloes Geerts

Mobiel: +31 (0)6 22 71 33 33
Email: a.l.e.geerts@minjenv.nl

 • Asiel/Migratie

Charlotte Hees

Afwezig tot en met 17 december

Mobiel: + 31(0)6 50 15 71 03
Email: c.j.hees@minjenv.nl

 • Asiel/Migratie
 • Mensenhandel
 • Prostitutie 

Persvoorlichter staatssecretaris Broekers-Knol

Elise Stumpel

Mobiel: +31(0)6 501 570 20
Email: e.stumpel@minjenv.nl

 • Asiel/Migratie

Woordvoerder Corporate

Janine Bonenberg

Mobiel: +31(0)6 25 73 65 10
Email: j.e.bonenberg@minjenv.nl

Voor persvragen aan de Inspectie Justitie en Veiligheid, neem contact op met de woordvoerder van de Inspectie.