19 juni Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Viceminister-president De Jonge heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Inleidend statement persconferentie na ministerraad 19 juni 2020

Viceminister-president  De Jonge:

Goedemiddag. Ik sta u hier te woord omdat minister-president Rutte vandaag deelneemt aan de Europese Raad over de meerjarenbegroting en het bijbehorende herstelfonds. Het is van groot belang, zeker ook voor Nederland, dat de EU als geheel zich goed en snel herstelt van de crisis. En de minister-president zal later vandaag online een toelichting geven aan uw Brusselse collega’s. Wij hebben in de ministerraad vandaag vanzelfsprekend gesproken over de aanpak van de coronacrisis. Zo hebben wij vandaag ingestemd met verlenging van Noodpakket 2.0 voor Caribisch Nederland. Ook hebben wij deze week de juniraming gekregen van het CPB. De maatregelen die wij in het kader van corona hebben moeten nemen, leiden tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten. Het planbureau heeft verschillende scenario’s opgesteld voor dit en volgend jaar. En hoe dan ook heeft dit gevolgen voor de overheidsfinanciën. Dat zal de komende maanden in de ministerraad aan de orde komen, onderweg naar Prinsjesdag. Ook hebben we vooruitgeblikt op de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing volgende week woensdag. Komende woensdag zullen we komen te spreken over het pakket met versoepelingen per 1 juli die in de routekaart zijn aangekondigd. En uiteraard doen we dat opnieuw op basis van het advies van de deskundigen. Daarbij blijven de basis hygiëne regels cruciaal, zoals 1,5 meter. Want door deze regels goed te hanteren, is een volgende stap ook weer mogelijk. Denk daarbij aan meer mensen die naar de bioscoop of een restaurant kunnen. Nu is 30 het maximum en we willen graag volgende weer die stap zetten naar 100. Doordat we stap voor stap uit de intelligente lockdown komen, is het soms best ook ingewikkeld wat er nou wel en wat er nou niet mag en dat begrijp ik. We zullen dus ook komende week blijven kijken hoe we zo goed mogelijk uitleggen waarom we tot de keuzes komen welke stappen we daarbij hebben te zetten. Verder hebben wij gesproken over Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Nu een deel van de maatregelen voor een langere periode gelden, moeten deze van een goede juridische basis worden voorzien. En voor de duidelijkheid: die wet is niet bedoeld om meer speelruimte te geven aan het kabinet, maar juist meer bevoegdheden en mogelijkheden voor de Tweede Kamer. Het kabinet heeft bevoegdheden genoeg op basis van de huidige Wet Publieke Gezondheid, maar de Kamer moet er beter bij betrokken zijn. En dat past ook bij een nieuwe fase van onze aanpak. Wij willen hier zorgvuldig mee omgaan. Het gaat om het vinden van een juiste balans tussen het kunnen nemen van effectieve maatregelen en het recht doen aan democratische legitimatie en bestuurlijke verhoudingen. Een ingewikkelde materie dus. En dat blijkt ook wel uit de adviezen en commentaren die wij hebben gekregen op het ontwerpvoorstel dat in consultatie is gegaan. En daarom nemen wij hier meer tijd voor en zal de wet niet, zoals wij eerder voor ogen hadden, op 1 juli in werking treden. Het belang van een gedegen bestrijding van het virus blijft onverminderd groot. Juist nu die uitbraakfase voorbij is, merk je dat mensen langzamerhand wel een beetje klaar beginnen te zijn met dat virus. Maar dat virus is nog lang niet klaar met ons. Want hoewel die acute fase van de crisis nu voorbij lijkt, moeten we ons zich niet vergissen: het virus is nog onder ons en ook de komende periode blijven maatregelen nodig. Wij moeten ons aan de basisregels blijven houden. Die hebben ons gebracht waar we nu staan. Dus thuis blijven en je laten testen als je ziek bent. Werk zoveel mogelijk thuis. Hou afstand. Vermijd drukte. En was je handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Met elkaar is het gelukt om dat virus onder controle te krijgen. Laten we er ook met elkaar voor zorgen om dat zo te houden.

Nieuwsberichten