28 november Agenda minister Harbers week 48

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Den Haag

28 november

  • Kamervergadering Nota-overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) samen met de staatssecretaris van IenW (Den Haag)

29 november

30 november

  • Kamervergadering Begrotingsbehandeling (1e termijn) samen met de staatssecretaris van IenW (Den Haag)
  • Gesprek met Commissaris voor de Koning Fryslân, dhr. Brok over voortgang van het uitvoeringsprogramma Wadden (communicatietechnologie)
  • Kamervergadering Tweeminutendebat Transportraad (Den Haag)

1 december

  • Kamervergadering Begrotingsbehandeling (2e termijn) samen met de staatssecretaris van IenW (Den Haag)
  • Kamervergadering Debat over tijdige inwerkingtreding van het wetsvoorstel over schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen (Den Haag)
  • Bewindspersonenoverleg Landbouwakkoord (Den Haag)
  • Gesprek met gedeputeerde Utrecht, mevr. Sterk en gedeputeerde Gelderland, dhr. Drenth (Den Haag)

2 december

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Jaap Steensma (persvoorlichter I&W) op +31 (0) 6 2110 1915 of jaap.steensma@minienw.nl.