22 mei Agenda minister Bruins Slot week 21

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie diverse locaties

22 mei

 • Bestuurlijk overleg: Financiële verhoudingen met staatssecretaris Van Rij en vertegenwoordiging vanuit Vereniging Nederlandse Gemeente en Interprovinciaal Overleg (Den Haag)
 • Gesprek: met de werkgroep informatieafspraken: minister Helder, minister Adriaansens, minister De Jonge en staatssecretaris Vijlbrief (Den Haag)
 • Werkbezoek: bezoek in het kader van de het slavernijverleden (Almere)
 • Gesprek: regiogesprek over de situatie in de regio met burgemeester Hein van der Loo, wethouder Kees Ahles, de concerndirecteur van de gemeente Almere, de strateeg Sociaal Domein van de gemeente Almere, de directeur van de Hogeschool Windesheim Almere en een lid van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis (Almere)
 • Evenement: bestuursdiner van Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen (Den Haag)

23 mei

 • Gesprek: bewindspersonenoverleg over de Nederlandse positie ten aanzien van de 3RX (Den Haag)
 • Gesprek: met kandidaat-burgemeester (Den Haag)
 • Gesprek: met kandidaat-burgemeester (Den Haag)
 • Gesprek: over het Herdenkingsjaar Slavernijverleden met minister Dijkgraaf (via communicatietechnologie)

24 mei

 • Gesprek: met Commissaris van de Koning van Noord-Brabant (Den Haag)
 • Kamervergadering: Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob met staatssecretaris Van Huffelen en staatssecretaris Uslu (Den Haag)
 • Kamervergadering: 2-minutendebat over Constitutionele toetsing (Den Haag)
 • Kamervergadering: 2 minutendebat over Integriteit Openbaar Bestuur (Den Haag)
 • Kamervergadering: eerste termijn initiatiefwet wijziging van de Kieswet door de invoering van vervroegd stemmen in de Eerste Kamer (Den Haag)

25 mei

 • Gesprek: met de voorzitter van het Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten samen met minister Ollongren over de hoofdlijnennotitie (Den Haag)

26 mei

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen via Postbus.MCBZK@minbzk.nl.