Aanbiedingsbrief bij 3e voortgangsrapportage Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2020

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen (Financiën) sturen de Eerste Kamer op verzoek de 3e voortgangsrapportage over de ontwikkelingen en het werk bij de Belastingdienst, Toeslagen en Douane in 2020. Deze voortgangsrapportage is reeds 15 juni 2021 naar de Tweede Kamer verzonden.

Aanbiedingsbrief bij 3e voortgangsrapportage Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2020 (PDF | 1 pagina | 56 kB)