Infographic Subsidieregeling Tel mee met Taal 2020 - 2022

Visualisatie van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Deze regeling heeft onder andere tot doel om werkgevers te stimuleren scholing aan te bieden en dit structureel in te bedden.