Beslisnota's bij Kamerbrief verzoek om beantwoording aanvullende vragen inzake schriftelijk overleg binnen een week

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief verzoek om beantwoording aanvullende vragen inzake schriftelijk overleg binnen een week (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)