Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president

Als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil ik boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Ik ben trots op deze hardwerkende mannen en vrouwen. Voor dag en dauw zijn zij al druk in de weer om het eten te produceren dat op ons bord ligt. En niet alleen ons eten. Overal ter wereld staan de Nederlandse boeren en vissers bekend om goed, betaalbaar en veilig voedsel. Ik wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, natuur en landbouw nog meer met elkaar verbinden en tegelijkertijd de economische positie van onze boeren verbeteren. Zij moeten de ruimte krijgen om een eerlijke boterham te verdienen, vanzelfsprekend binnen de geldende natuur- en milieunormen. Zo kunnen gezinsbedrijven voortbestaan en is er toekomst voor jonge boeren.

Daarnaast wil ik samen met alle betrokkenen werken aan het herstel en behoud van onze prachtige en unieke natuur. Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe, De Biesbosch; het zijn stuk voor stuk plekken om van te genieten en om te beschermen. Want dat is van groot belang: tussen beleven en beschermen van onze natuur moet een goede balans zijn.

Carola Schouten.
Beeld: Martijn Beekman

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'Ik vind het bijzonder eervol om minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te mogen zijn. In die rol kan ik werk maken van voor mij belangrijke idealen: een land waar ruimte is voor boeren en tuinders, waar we ons geen zorgen hoeven te maken over voedsel en waar voor iedereen genoeg groene ruimte is. Ik zal deze portefeuille combineren met mijn rol als vice-premier en zie erg uit naar de samenwerking met alle betrokken organisaties.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'Ik heb mee mogen onderhandelen over het regeerakkoord. Er zijn veel passages die ik hier zou kunnen citeren, maar een zin die mij uit het hart is gegrepen staat in de inleiding "We zijn vóór verschillen, maar tegen tegenstellingen".'