Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief over de Tweede Voortgangsrapportage Grensverleggende IT 2022-2 (PDF | 2 pagina's | 245 kB)