Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging herziening obstakelbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging herziening obstakelbeleid (PDF | 3 pagina's | 140 kB)