X Defensie - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

X Defensie - Rijksjaarverslag 2022