Kamerbrief over vervolgproces programma Luchtruimherziening

Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geven de Tweede Kamereen indicatie voor de planning van het ontwerpproces en besluitvormingsproces voor het programma Luchtruimherziening. De Tweede Kamer had op 12 september 2023 de voortgangsrapportage van het programma Luchtruimherziening controversieel verklaard. Dat betekent dat besluitvorming over vervolgstappen aan een nieuw kabinet is.