Benoeming staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Koning Willem-Alexander zal op voordracht van de minister-president, mr. drs. C.A. van der Maat op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als staatssecretaris van Defensie en hem met ingang van 30 oktober 2023 benoemen tot tweede staatsecretaris van Justitie en Veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat zal maandagmiddag 30 oktober ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde worden beëdigd. Vanwege gezondheidsredenen is staatssecretaris Van der Burg tijdelijk niet in staat zijn taken als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uit te oefenen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.