Coalitie Europese landen in de strijd tegen georganiseerde misdaad

De coalitie van Europese landen in strijd tegen zware en georganiseerde misdaad wordt versterkt. Dat hebben België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland vandaag in Amsterdam afgesproken. De opsporingsdiensten van de zes landen werken in onderzoeken veel samen, bijvoorbeeld dankzij het kraken van versleuteld berichtenverkeer van criminelen EncroChat en Sky ECC. De samenwerking wordt opgevoerd en verbreed, bijvoorbeeld in verbinding met andere landen zoals in Latijns Amerika. De internationale drugscriminaliteit slaapt immers nooit, verlegt continu smokkelroutes tussen zeehavens in West Europa, probeert nieuwe witwasconstructies uit en bedreigt met intimidatie en geweld onze samenleving en democratische rechtsstaat.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft met ministers en vertegenwoordigers van Justitie en van Binnenlandse zaken uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje een meerjarig actieplan afgesproken om meer als één front samen te werken in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Ook vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europol en Eurojust namen aan de bespreking. Het doel is om criminele netwerken en hun bedrijven te verstoren, te doorbreken en neer te halen door elkaars krachten meer te bundelen: middelen, expertise en interventies meer op elkaar afstemmen en gezamenlijk inzetten.

,,De georganiseerde misdaad gaat letterlijk en figuurlijk over al onze grenzen heen. Zodra het drugscriminelen te heet onder de voeten wordt in de haven van Rotterdam wijken ze uit naar Antwerpen of Hamburg en andersom. Daarbij bedreigen en intimideren ze alles wat ons lief is om hun illegale praktijken verder te brengen. Niet alleen onze hoeders van de rechtsstaat worden geraakt, zoals rechters, officieren van justitie, politieagenten, journalisten, burgemeesters en ministers. Maar ook werknemers in de haven, mensen met financiële expertise en burgers gewoon in hun woonwijk worden geconfronteerd met geweld en vergismoorden. Door één front te vormen, pakken we deze nietsontziende criminelen aan’’,

aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Zo wordt een platform ingericht waar de zes landen samen werken om de drugssmokkel via hun logistieke knooppunten – (lucht)havens en vervoersstromen, die fungeren als toegangspoorten tot Europa – te verstoren en in te perken. De internationale samenwerking wordt uitgebouwd, onder meer met een taskforce op georganiseerde drugscriminaliteit met Latijns-Amerikaanse landen. Daarbij wordt ingezet op het versterken van de capaciteit in de samenwerking met zogenoemde bron- en transitlanden in de drugshandel, veelal in Latijns Amerika, om meer weerstand te bieden tegen criminele netwerken. Ook wordt samengewerkt om de export van drugs en de doorvoer daarvan aan te pakken, bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, het Caribisch gebied en verder in Europa met onder meer de Balkan-landen.

Daarnaast gaan de zes landen de screening opvoeren op financiële stromen, het bedrijfsleven en zaken, zoals schepen en andere voertuigen, die (on)bewust voor misdadige praktijken worden gebruikt. Crimineel geld wordt wereldwijd weggezet en wordt dan ook internationaal opgespoord en afgepakt door in te zetten op versterkte EU wetgeving en samenwerkingsafspraken met landen van waaruit de betaling en handel in crypto’s wordt ondersteund. Innovaties worden ondersteund om de detectie van illegale goederen te vergroten en om informatievergaring -en deling tussen opsporingsautoriteiten te vergroten terwijl de bescherming van gegevens wordt behouden.

Het meerjarig actieplan is een vervolg op de afspraak die België, Frankrijk, Spanje en Nederland op 9 december 2021 hebben gemaakt om de handen meer ineen te slaan tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Nu hebben ook Italië en Duitsland zich hierbij aangesloten. Beide landen zijn belangrijke partners in de strijd tegen zware misdaad en brengen veel ervaring en expertise mee om criminele machtsstructuren onderuit te halen. Er is afgesproken voortaan regelmatig bij elkaar komen om de aanpak actueel en scherp te houden. Volgend jaar voorjaar komt dezelfde groep opnieuw samen in de Belgische havenstad Antwerpen.