Nationaal Programma Groningen Monitor 2022

Jaarlijkse monitor, die als onderdeel van een langjarige monitorings- en evaluatiecyclus, de ontwikkeling van het programma en de onderliggende ambities weer geeft ten opzichte van de startsituatie van de regio, zoals opgetekend in de nulmeting.