Concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Doel van het concept kader is de ondersteuning voor de afweging voor bouwlocaties in de regio. Het kader richt zich op het watersysteem en bodemsysteem en de risico’s vanuit wateroverlast, overstromingen, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid.

Concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 8 pagina's | 739 kB)