Mark Harbers
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Asiel en migratie zijn de grote uitdagingen van deze tijd. Dat vraagt hier in Nederland om een menswaardig en effectief migratiebeleid. Wie hier mag blijven moet meedoen. Wie niet mag blijven, moet zo snel mogelijk vertrekken.

Twee vragen aan de staatssecretaris

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
‘Het is een portefeuille vol uitdagingen. Bij asiel en migratie gaat terecht veel aandacht naar het binnenland, maar voor oplossingen zijn we aangewezen op internationale afspraken.’

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
‘De noodzaak om de Nederlandse samenleving te beschermen tegen al te grote migratieschokken spreekt mij erg aan.’