Minister-president Rutte bezoekt Brazilië

Minister-president Rutte brengt van 8 tot en met 10 mei een bezoek aan Brazilië. Het bezoek staat in het teken van de goede samenwerking tussen Nederland en Brazilië. Aangevoerd door VNO-NCW-voorzitter Thijssen reist een delegatie van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten mee, gespecialiseerd in onder andere innovatie, energietransitie, havenontwikkeling en –logistiek.

Het bezoek start maandag 8 mei in São Paulo. Hier worden minister-president Rutte en de economische delegatie ontvangen door de gouverneur van São Paulo, Tarcísio de Freitas, voor kennismaking en gesprekken over verdere samenwerking. Aansluitend brengt de minister-president een bezoek aan kennisinstelling Gétulio Vargas Foundation waar hij in gesprek gaat met studenten over onderwerpen als internationale ontwikkelingen en klimaat.  

In de middag brengt minister-president Rutte samen met de Nederlandse bedrijven en kennisinstituten een bezoek aan vliegtuigfabrikant Embraer. Later die dag volgt een bezoek aan de Universiteit van São Paulo (USP) in het kader van talentenontwikkeling, gevolgd door een bezoek aan het gezamenlijke klimaatinnovatieinstituut van USP en Shell. ’s Avonds is de minister-president aanwezig bij de uitreiking van de Inspire Awards, een initiatief van Dutcham, de Nederlandse Kamer van Koophandel in Brazilië.

Op dinsdag 9 mei wordt minister-president Rutte in Brasilia ontvangen door president Lula. Tijdens de ontmoeting zullen zij spreken over het verder versterken van de bilaterale betrekkingen, internationale rechtsorde, multilaterale samenwerking en de mogelijkheden om de handel tussen beide landen te versoepelen en te intensiveren. Ook zal de samenwerking op thema’s als de energietransitie, landbouw en voedselzekerheid, groene havenontwikkeling, duurzaamheid en de strijd tegen ontbossing aan bod komen. Aansluitend ontvangt president Lula de minister-president en de economische delegatie voor een lunch waar ook o.a. de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de voorzitter van de Senaat, de voorzitter van het Hooggerechtshof en Braziliaanse bewindslieden voor uitgenodigd zullen worden.  

Op woensdag 10 mei ontmoet minister-president Rutte de gouverneur van Ceará, Elmano de Freitas, in Fortaleza. Aansluitend brengt de minister-president een bezoek aan de haven van Pecém samen met de Nederlandse economische delegatie en volgt een kennismaking met de havenautoriteiten van Pecém en Rotterdam. Daarna is er een live verbinding met de World Hydrogen Summit in Rotterdam waarbij er korte presentaties worden gegeven door Nederlandse en Braziliaanse bedrijven. De reis wordt afgesloten met een interactieve zakenlunch met de gouverneur van Ceará en Braziliaanse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.