Menno Snel
Staatssecretaris van Financiën

Nederland is een welvarend land, maar toch is er nog veel te doen. Zo moeten we de klimaatdoelstelling halen. Dat is een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Ook maken we werken lonender en consumptie duurder. Dat is goed voor het individu en voor ons allen samen. Bij dit alles speelt de manier waarop we belastingen regelen een centrale rol.

Menno Snel.

Twee vragen aan de staatssecretaris

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'In het regeerakkoord zitten een hoop maatregelen, waarvan ik vind dat het hoog tijd is dat we ze nemen, omdat ons land er beter van wordt. Zoals die op het gebied van btw, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dit is een grote stap voorwaarts.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'Dat is toch wel dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor het klimaatakkoord van Parijs.  We gaan Nederland echt vergroenen en we pakken door. Dat motiveert me.'