Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Raad voor Concurrentievermogen 22-23 mei 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Raad voor Concurrentievermogen 22-23 mei 2023 (PDF | 4 pagina's | 204 kB)