Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking passage coalitieakkoord over beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking passage coalitieakkoord over beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (PDF | 2 pagina’s | 340 kB)