Kamerbrief over voortgang Digital Trust Center (DTC) en CSIRT-DSP

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Digital Trust Center (DTC) en de realisatie van de gestelde doelen. Daarnaast gaat de minister in op de toezeggingen uit de Kamerbrief over de voortgang van het DTC van 7 februari 2022.

Kamerbrief over voortgang Digital Trust Center (DTC) en CSIRT-DSP (PDF | 9 pagina's | 502 kB)

De minister gaat ook in op de voortgang van de informatiedienst, de integratie van het DTC, het CSIRT voor digitale diensten (CSIRT-DSP) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven en de moties van het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) over een mkb-keurmerk en een structurele cyberoefenagenda voor het niet-vitale bedrijfsleven.