Kabinet zet in op zoveel mogelijk vullen gasopslagen

In totaal zullen 8 bedrijven gebruiken maken van de subsidieregeling voor het vullen van gasopslag Bergermeer. De subsidieregeling stond afgelopen maand open en vergoedt naast de opslagkosten het eventuele verschil tussen de huidige gasprijzen en de mogelijk lagere prijzen in de winter. In totaal wordt 12,6 TWh gevuld door bedrijven die gebruik maken van de subsidieregeling. Daarnaast zijn 7 bedrijven de gehuurde capaciteit van Bergermeer aan het vullen zonder gebruik te maken van de subsidieregeling (13 TWh). Staatsbedrijf EBN zal op verzoek van het kabinet ook 5 tot 11 TWh vullen. Het doel is om Bergermeer daarmee minimaal tot 68% te vullen, ook als bedrijven ondanks de subsidieregeling onvoldoende gas opslaan. Het kabinet wil na onderzoek zorgen dat Bergermeer verder kan worden gevuld door EBN. Verschillende andere gasopslagen worden al verder gevuld, waarmee Nederland minimaal op een gemiddeld vullingspercentage van 80% uitkomt. Op dit moment is Bergermeer voor 38,4% gevuld.

Resultaten

De eerste ronde was gericht op de nog niet-gecontracteerde beschikbare capaciteit van gasopslag Bergermeer. Hiervoor hebben 8 bedrijven zich ingeschreven, waarvan 4 de volledige 4,17 TWh capaciteit toegewezen hebben gekregen en zullen vullen. De aanvragen werden op volgorde van gevraagde subsidie (afslag) toegekend. De tweede ronde stond open voor bedrijven die al opslagcapaciteit hadden gehuurd van Bergermeer. Hiervoor hebben 5 van de 12 bedrijven zich ingeschreven voor een capaciteit van in totaal 8,41 TWh. In totaal wordt 12,58 TWh gevuld door bedrijven die gebruik maken van de subsidieregeling. Het maximale subsidiebedrag van de regeling is €164 miljoen.

Deelnemende bedrijven moeten 100% van de capaciteit waarvoor subsidie is verleend op 1 november 2022 hebben opgeslagen, en nog 38% daarvan op 1 februari 2023. Wanneer het verschil tussen de zomer- en winterprijzen bovendien heel hoog (gunstig) is, wordt een deel van deze winst in mindering gebracht op de te ontvangen subsidie.

Daarnaast zijn 7 bedrijven hun gehuurde capaciteit van Bergermeer aan het vullen zonder gebruik te maken van de subsidieregeling (ongeveer 13 TWh). Dat komt omdat de zomerprijzen na de openstelling van de regeling niet langer hoger waren dan de winterprijzen (een positieve zomer-winter spread).

Energie Beheer Nederland (EBN)

Naast de subsidieregeling heeft het kabinet ook afspraken gemaakt met staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) om een deel van gasopslag Bergermeer te vullen. EBN zal, afhankelijk van hoeveel er door bedrijven wordt gevuld, 5 tot 11 TWh opslaan om het vuldoel van minimaal 68% te behalen.  Hiervoor is maximaal €257 miljoen begroot. Het kabinet wil na onderzoek zorgen dat Bergermeer verder kan worden gevuld door EBN. Verschillende andere gasopslagen worden al verder gevuld, waarmee Nederland minimaal op een gemiddeld vullingspercentage van 80% uitkomt en aan het Europese doel zal voldoen.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: "Het vullen van de gasopslagen is belangrijk om ons voor te bereiden op komende winter en om onze afhankelijkheid van Rusland zo snel mogelijk af te bouwen. Dat doen we niet alleen in Nederland, we hebben op Europees niveau afgesproken dat alle landen hun gasopslagen vullen. Ik ben blij dat er, zowel met als zonder de regeling, voldoende interesse is bij bedrijven om gasopslag Bergermeer te vullen. We houden de voortgang hiervan de komende periode nauwlettend in de gaten."