Antwoorden op vragen over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

Antwoorden op vragen over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen (PDF | 18 pagina’s | 540 kB)