Boek over totstandkoming kabinet-Balkenende IV

Boekje met het coalitieakkoord, de regeringsverklaring, informatie over bewindslieden en het verloop van de formatie.