Kabinetsformatie

Direct na de verkiezingen voor de Tweede Kamer begint de formatie van een nieuw kabinet. Tijdens de formatie wordt de basis gelegd voor een nieuw kabinet en voor het beleid dat dit kabinet zal voeren.

Kabinetsformatie

Lees meer over de actuele kabinetsformatie.

Verloop kabinetsformatie

In de Grondwet staan geen regels over de procedure voor de kabinetsformatie. Alleen het begin en het einde van de kabinetsformatie worden behandeld: het ontslaan van het oude kabinet en het benoemen van het nieuwe kabinet door het staatshoofd. De procedure van de kabinetsformatie is dan ook vooral gebaseerd op ongeschreven staatsrecht en gewoontes. Hierdoor kan de procedure van formatie tot formatie verschillen. Wel doorloopt iedere kabinetsformatie grofweg de volgende stappen:

De kabinetsformatie

De verschillende fasen van een kabinetsformatie

Demissionair kabinet

Een kabinet wordt demissionair als het kabinet of de minister-president ontslag heeft gevraagd aan de Koning. Een demissionair kabinet regeert door tot er een nieuw kabinet is. Er worden alleen lopende zaken afgehandeld. Het demissionaire kabinet behandelt geen politiek gevoelige (controversiële) onderwerpen. De Eerste Kamer en de Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen controversieel zijn.