Introductiedossier bewindspersonen ministeries van JenV en AenM

Introductiedossier om aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Asiel en Migratie (AenM). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.