Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 2 juni 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 2 juni 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.