Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 30 juni 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 30 juni 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.