Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 november 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 24 november 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.