Openbaarmaking agenda en besluitenlijst ministerraad

De ministerraad heeft er op voorstel van minister-president Rutte mee ingestemd de agenda van de ministerraad bij aanvang van de vergadering, na vaststelling van deze agenda, openbaar te maken.

Na afloop van de vergadering zal, zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, ook de besluitenlijst openbaar worden gemaakt. Beide documenten worden vanaf vrijdag 16 april 2021 wekelijks geplaatst op rijksoverheid.nl.

Daarnaast wordt toegewerkt naar het annoteren van de besluitenlijst met korte samenvattingen van de genomen besluiten. Naar verwachting zal deze besluitenlijst in de loop van mei wekelijks gepubliceerd kunnen worden.