Minister-president Rutte en ministers Hoekstra en Schreinemacher bij 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Minister-president Rutte, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  nemen deel aan de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Wever-Croes van Aruba, minister-president Pisas van Curaçao en minister-president Jacobs van Sint Maarten.

Minister-president Rutte is vrijdag 23 september in New York. Die dag spreekt hij de AVVN toe. Ook neemt hij deel aan de High-Level Roundtable on the UN 2023 Water Conference’s, heeft hij een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres en bilaterale overleggen met diverse regeringsleiders. ‘s Avonds heeft de minister-president een diner met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in New York.

Minister Hoekstra is de hele week in New York. Hij zal hier samen met de ministers van Duitsland, Denemarken en Oekraïne aandacht vragen voor de stappen die moeten worden gezet op het gebied van accountability voor Oekraïne. Ook zal hij spreken over het belang van persvrijheid tijdens een bijeenkomst die Nederland samen met Canada organiseert over het destabiliserende effect van desinformatie en vraagt hij samen met Argentinië aandacht voor de gelijke rechten van LHBTIQ+ personen als voorzitters van de LGBTI Core Group. Daarnaast neemt hij deel aan een bijeenkomst over Feministisch Buitenlandbeleid.

Op woensdagochtend 21 september lanceert minister Hoekstra een initiatief om te komen tot het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie in het militaire domein. Daarnaast neemt hij die dag samen met minister Schreinemacher deel aan een bijeenkomst met onder meer de VN en de VS, waarin de bergingsoperatie van de olieopslagtanker Safer in Jemen centraal staat. Ook is minister Schreinemacher bij een bijeenkomst over ondervoeding van UNICEF en UNAIDS, en vraagt zij aandacht voor abortusrechten bij een bijeenkomst van ‘SheDecides’. Op donderdag organiseert minister Schreinemacher een bijeenkomst over het belang van efficiënt watergebruik voor wereldwijde voedselvoorziening.

De Caribische Landen van het Koninkrijk nemen deel aan diverse side-events die tijdens de week worden georganiseerd, onder meer gericht op onderwijs, klimaat, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States (SIDS). Ook hebben zij ontmoetingen met regionale collega’s en met VN-instanties. 

Jongerenvertegenwoordiger Manal Moussane zal ook naar New York afreizen. Ze bepleit tijdens de Transforming Education Summit onder meer dat de VN zou moeten verkennen om een ‘generatietoets’ te ontwikkelen die de impact van het werk van de VN op alle generaties – inclusief die van de toekomst – beter in beeld moet brengen. Dit is een instrument dat ook in Nederland door verschillende ministeries wordt verkend.