Benoemingen Venetië Commissie Raad van Europa

De heer Martin Kuijer wordt benoemd tot lid en mevrouw Janneke Gerards als plaatsvervangend lid van de Venetië Commissie van de Raad van Europa. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. 

Martin Kuijer is Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder was hij juridisch adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook was hij hoogleraar mensenrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Tevens is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. 

De Venetië Commissie is een adviesorgaan van de Raad van Europa en richt zich o.a. op het bevorderen van het constitutioneel recht en de democratische orde in Europa. Zo biedt de Venetië Commissie bijvoorbeeld constitutioneel advies aan en doet ze (vergelijkend) onderzoek naar democratie- en staatsrecht gerelateerde onderwerpen.