Benoeming hoofddirecteur Financiën en Control bij Defensie

Mr. J.A.M. (José) van Aerle wordt hoofddirecteur Financiën en Control (HDFC) bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2024.

José van Aerle is sinds september 2018 Chief Financial Officer en tevens lid van het bestuur bij Rijkswaterstaat, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was zij clusterdirecteur Centrale Administratieve Processen bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Eerder was ze onder andere directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening bij de gemeente Tilburg en begon ze haar loopbaan als inspecteur bij de Belastingdienst, waar ze daarna diverse managementfuncties vervulde. José van Aerle studeerde af in Fiscaal Recht aan de Universiteit Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.