Benoeming secretaris-generaal Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

V.J.M. (Vincent) Roozen wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2024.

Vincent Roozen is sinds oktober 2018 gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor vervulde hij diverse andere managementfuncties bij de gemeente Rotterdam. Hij was onder andere concerndirecteur Werk & Inkomen, directeur Publieke Gezondheid & Zorg, directeur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond en directeur Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer. Vincent Roozen studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.