Kabinet Balkenende I (2002-2003)

Het eerste kabinet-Balkenende regeerde van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Ed Oudenaarden
Koningin Beatrix staat met het nieuwe kabinet-Balkenende I op het bordes van paleis Huis ten Bosch.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken 
  Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)
 • Vice-minister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
  Dr. E.J. Bomhoff (LPF), afgetreden 16 oktober 2002, beheer portefeuille overgenomen door de minister van SZW
 • Vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
  J.W. Remkes (VVD)
 • Minister van Buitenlandse Zaken 
  Mr. J.G. de Hoop Scheffer (CDA)
 • Minister van Justitie 
  Mr. J.P.H. Donner (CDA)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
  M.J.A. van der Hoeven (CDA)
 • Minister van Financiën 
  Drs. J.F. Hoogervorst (VVD)
 • Minister van Defensie 
  Mr. A.H. Korthals (VVD), afgetreden 12 december 2002, beheer portefeuille overgenomen door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
  H.G.J Kamp (VVD)
 • Vice-minister-president (sinds 18 oktober 2002) en minister van Verkeer en Waterstaat 
  R.H. de Boer (LPF)
 • Minister van Economische Zaken 
  Mr. H.Ph.J.B. Heinsbroek (LPF), afgetreden 16 oktober 2002, beheer portefeuille overgenomen door de Minister van Financiën
 • Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
  Dr. C.P. Veerman (CDA)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
  Mr. A.J. de Geus (CDA)
 • Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie 
  Mr. H.P.A. Nawijn (LPF)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (CDA)
  Mr. drs. A. Nicolaï (VVD)
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  R.H. Hessing (LPF)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  Drs. A.D.S.M. Nijs MBA (VVD)
  Mr. drs. C.H.J. van Leeuwen (LPF)
 • Financiën
  Drs. S.R.A. van Eijck (LPF)
 • Defensie
  C. van der Knaap (CDA)
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Drs. P.L.B.A. van Geel (CDA)
 • Verkeer en Waterstaat
  Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD)
 • Economische Zaken
  Mr. drs. J.G. Wijn (CDA)
 • Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  Ir. B.J. Odink (LPF)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Drs. M. Rutte (VVD)
  R.R.P. Bijlhout (LPF), afgetreden 23 juli 2002
  K.L. Phoa (LPF), aangetreden 9 september 2002
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. C.I.J.M. Ross-Van Dorp (CDA)

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 15 mei 2002
 • Beëdiging kabinet: 22 juli 2002
 • Duur formatie: 68 dagen

Informateur

 • Mr. J.P.H. Donner (CDA), 49 dagen

Formateur

 • Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA), 19 dagen

Reden ontslagaanvraag

Het kabinet diende op 16 oktober 2002 ontslag in wegens onvoldoende basis voor verdere vruchtbare en duurzame samenwerking binnen de coalitie.