Kabinet-Balkenende II (2003-2006)

Het tweede kabinet-Balkenende regeerde van 27 mei 2003 tot 7 juli 2006.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Presentatie van het tweede kabinet Balkenende.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)
 • Vice-minister-president, minister van Financiën
  Drs. G. Zalm (VVD)
 • Vice-minister-president, minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties
  Mr. Th.C. de Graaf (D66), afgetreden 23 maart 2005
 • Vice-minister-president (31 maart 2005), Minister van Economische Zaken
  Mr. L.J. Brinkhorst (D66), afgetreden 3 juli 2006, beheer portefeuille overgenomen door de minister van Financiën
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  Mr. J.G. de Hoop Scheffer (CDA), afgetreden 3 december 2003
  Dr. B.R. Bot, 3 december 2003
 • Minister van Justitie
  Mr. J.P.H. Donner (CDA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  J.W. Remkes (VVD)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  M.J.A. van der Hoeven (CDA)
 • Minister van Defensie
  H.G.J. Kamp (VVD)
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  S.M. Dekker (VVD)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  Drs. K.M.H. Peijs (CDA)
 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Dr. C.P. Veerman (CDA)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Mr. A.J. de Geus (CDA)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. J.H. Hoogervorst (VVD)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Buitenlandse Zaken)
  A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (CDA)
 • Minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie (Justitie)
  Drs. M.C.F. Verdonk (VVD)
 • Minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties
  Drs. A. Pechtold (D66), 31 maart 2005, afgetreden 3 juli 2006

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  Mr. drs. A. Nicolaï (VVD)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Drs. A.D.S.M. Nijs (VVD), afgetreden 9 juni 2004
  Drs. M. Rutte (VVD), 17 juni 2004, afgetreden 27 juni 2006
  Mr. M.C. van der Laan (D66) afgetreden 3 juli 2006
 • Financiën
  Mr. drs. J.G. Wijn (CDA)
 • Defensie
  C. van der Knaap (CDA)
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Drs. P.B.L.A. van Geel (CDA)
 • Verkeer en Waterstaat
  Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD)
 • Economische Zaken
  Ir. C.E.G. van Gennip (CDA)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Drs. M. Rutte (VVD), afgetreden 17 juni 2004
  H.A.L. van Hoof (VVD), 17 juni 2004
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp (CDA)

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 22 januari 2003
 • Beëdiging kabinet: 27 mei 2003 
 • Duur formatie: 125 dagen 

Informateurs

 • Mr. J.P.H. Donner, 11 dagen
 • Mr. J.P.H. Donner en prof. dr. F. Leijnse, 77 dagen
 • Mr. R.J. Hoekstra en mr. F. Korthals Altes, 36 dagen 

Formateur

 • mr. dr. J.P. Balkenende, 8 dagen

Ontslag

Over de situatie rondom de nationaliteit van mevrouw Hirsi Ali heeft het kabinet op 16 mei en op 28 en 29 juni 2006 met de Tweede Kamer gedebatteerd. Nadat de ministers tot de conclusie zijn gekomen dat de op 29 juni niet-aanvaarde motie van afkeuring van het lid Halsema c.s. over het handelen van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie geen gevolgen had voor het functioneren van het kabinet, zegt de D66-fractie de steun aan het kabinet op.

Op 30 juni 2006 bieden de ministers en staatssecretaris van D66 hun ontslag aan. De overige leden van het kabinet stellen hun portefeuilles ter beschikking van de koningin.