Kabinet-Balkenende III (2006-2007)

7 juli 2006 - 22 februari 2007

Beeld: ©Hollandse Hoogte / Gerhard van Roon
De eerste ministeraad van het kabinet-Balkenende III.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)
 • Vice-minister-president, minister van Financiën
  drs. G. Zalm (VVD)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  dr. B.R. Bot (CDA)
 • Minister van Justitie
  mr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA), 22 september 2006
  mr. J.P.H. Donner (CDA), afgetreden 21 september 2006
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  J.W. Remkes (VVD)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  mw. M.J.A. van der Hoeven (CDA)
 • Minister van Defensie
  H.G.J. Kamp (VVD)
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  dr. P. Winsemius (VVD), 26 september 2006
  mw. S.M. Dekker (VVD), afgetreden 21 september 2006
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mw. drs. K.M.H. Peijs (CDA)
 • Minister van Economische Zaken
  mr. drs. J.G. Wijn (CDA)
 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  dr. C.P. Veerman (CDA)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  mr. A.J. de Geus (CDA)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  drs. J.H. Hoogervorst (VVD)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  mw. A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (CDA)
 • Minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, tot 14 december 2006; minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering, per 14 december 2006
  mw. drs. M.C.F. Verdonk (VVD)
 • Minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties
  mr. drs. A. Nicolaï (VVD)

Staatssecretarissen

 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  mr. drs. B.J. Bruins (VVD)
 • Defensie
  C. van der Knaap (CDA)
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  drs. P.B.L.A. van Geel (CDA)
 • Verkeer en Waterstaat
  mw. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD)
 • Economische Zaken
  mw. ir. C.E.G. van Gennip (CDA)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  H.A.L. van Hoof (VVD),
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  mw. drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp (CDA)

Kabinetsformatie

 • Terbeschikkingstelling portefeuilles: 30 juni 2006
 • Beëdiging kabinet: 7 juli 2006 
 • Duur formatie: 8 dagen

Informateur

 • drs. R.F.M. Lubbers, 5 dagen

Formateur

 • mr. dr. J.P. Balkenende, 3 dagen

Ontslag

Er komen vervroegde verkiezingen en de Tweede Kamer wordt ontbonden.