Kabinet-Biesheuvel (1971-1973)

6 juli 1971 - 11 mei 1973

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Koningin Juliana met de ministersploeg van het kabinet-Biesheuvel op het bordes van Huis ten Bosch.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  mr. B.W. Biesheuvel (ARP)
 • Vice-minister-president en minister van Financiën
  mr. R.J. Nelissen (KVP)
 • Vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken en vanaf 1 jan. 1973 tevens minister voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken
  mr. W.J. Geertsema (VVD)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  drs. W.K.N. Schmelzer (KVP)
 • Minister van Justitie
  mr. A.A.M. van Agt (KVP)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  mr. C. van Veen (CHU)
 • Minister van Defensie
  H.J. de Koster (VVD)
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  drs. B.J. Udink (CHU)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  dr. W. Drees (DS'70), afgetreden 20 juli 1972
  drs. B.J. Udink (CHU), 21 juli 1972
 • Minister van Economische Zaken
  mr. drs. H. Langman (VVD)
 • Minister van Landbouw en Visserij en vanaf 1 febr. 1972 ook minister voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken
  ir. P.J. Lardinois (KVP), afgetreden 1 jan. 1973
 • Minister van Landbouw en Visserij
  drs. J. Boersma (ARP), 1 jan. 1973
 • Minister van Sociale Zaken
  drs. J. Boersma (ARP)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  P.J. Engels (KVP)
 • Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  dr. L.B.J. Stuyt (KVP)
 • Minister zonder Portefeuille (belast met de ontwikkelingssamenwerking)
  dr. C. Boertien (ARP)
 • Minister zonder Portefeuille (belast met wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs)
  jhr. mr. M.L. de Brauw (DS'70), afgetreden 20 juli 1972
  Deze taken werden vervolgens opgedragen aan:
  mr. C. van Veen (CHU)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  drs. Th.E. Westerterp (KVP), 17 aug. 1971-7 mrt. 1973
 • Justitie
  mr. J.H. Grosheide (ARP), 28 juli 1971
 • Binnenlandse Zaken
  drs. A. van Stuijvenberg (DS'70), 17 juli 1971-20 juli 1972
 • Onderwijs en Wetenschappen
  mr. C.E. Schelfhout (KVP), 28 juli 1971
 • Financiën
  mr. W. Scholten (CHU), 14 juli 1971-19 mrt. 1973
  mr. A.P.J.M.M. van der Stee (KVP), 14 juli 1971-12 mrt. 1973
 • Defensie
  A. van Es (ARP), 14 juli 1971-15 sep. 1972
 • Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  drs. K.W. Buck (KVP), 17 aug. 1971
 • Verkeer en Waterstaat
  dr. R.J.H. Kruisinga (CHU), 28 juli 1971-20 mrt. 1973
 • Economische Zaken
  drs. J.J.M. Oostenbrink (KVP), 17 juli 1971
 • Sociale Zaken
  mr. J.G. Rietkerk (VVD), 28 juli 1971-23 april 1973
 • Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  H.J.L. Vonhoff (VVD), 28 juli 1971-23 april 1973
  mw. S. van Veenendaal-van Meggelen (DS'70), 28 juli 1971-20 juli 1972

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 28 april 1971
 • Beëdiging kabinet: 6 juli 1971
 • Duur formatie: 69 dagen

Informateur

 • dr. P.A.J.M. Steenkamp (KVP), 39 dagen

Formateur

 • mr. B.W. Biesheuvel (ARP), 15 dagen

Kabinetscrisis 1972

 • Er ontstond verschil van mening in de ministerraad over het te voeren loon- en prijsbeleid en de bezuinigingen, waarna de DS'70-ministers op 18 juli 1972 hun ontslagaanvrage indienden. Het kabinet bleef op 9 augustus 1972 aan en schreef vervroegde verkiezingen uit.
 • Ontslagaanvraag kabinet: 18 juli 1972
 • Ontslagaanvraag ingetrokken: 9 augustus 1972
 • Duur formatie: 22 dagen
 • Formateur:
  mr. B.W. Biesheuvel (ARP), 19 dagen
  en tevens mr. Y. Scholten (CHU), 8 dagen, als adviseur

Reden ontslagaanvraag

Ontbinding van de Tweede Kamer en vervroegde verkiezingen.