Kabinet-Cals (1965-1966)

14 april 1965 - 22 november 1966

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
De leden van het kabinet-Cals.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  mr. J.M.L.Th. Cals (KVP)
 • Vice-minister-president en minister van Financiën
  dr. ir. A. Vondeling (PvdA)
 • Vice-minister-president en minister van Landbouw en Visserij
  mr. B.W. Biesheuvel (ARP)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. J.M.A.H. Luns (KVP)
 • Minister van Justitie
  dr. I. Samkalden (PvdA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  J. Smallenbroek (ARP), afgetreden 31 aug. 1966
  dr. I. Samkalden (PvdA), a.i., 31 aug.-5 sep. 1966
  prof. mr. P.J. Verdam (ARP), 5 sep. 1966
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  prof.mr. I.A. Diepenhorst (ARP)
 • Minister van Defensie
  P.J.S. de Jong (KVP)
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  drs. P.C.W.M. Bogaers (KVP)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  J.G. Suurhoff (PvdA)
 • Minister van Economische Zaken
  drs. J.M. den Uyl (PvdA)
 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dr. G.M.J. Veldkamp (KVP)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  mr. M. Vrolijk (PvdA)
 • Minister zonder Portefeuille
  (belast met de hulp aan ontwikkelingslanden)
  mr. Th.H. Bot (KVP)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  mr. L. de Block (KVP)
  mr. M. van der Stoel (PvdA), 22 juli 1965
 • Binnenlandse Zaken
  drs. Th.J. Westerhout (PvdA), 12 juli 1965
 • Onderwijs en Wetenschappen
  mr. J.H. Grosheide (ARP)
 • Financiën
  dr. W.L.G.S. Hoefnagels (KVP), 1 juni 1965
 • Defensie
  A. van Es (ARP)
  G.H.J.M. Peijnenburg (partijloos), 13 mei 1965
  J.J.F. Borghouts (KVP), 13 juli 1965 overleden 5 feb. 1966
  H. Schaper (partijloos), 22 juni 1966
 • Verkeer en Waterstaat
  ir. S.A. Posthumus (PvdA), 4 mei 1965
 • Economische Zaken
  drs. J.A. Bakker (ARP)
 • Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dr. A.J.H. Bartels (KVP)
  dr. J.F.G.M. de Meijer (KVP)
 • Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  C. Egas (PvdA), 10 mei 1965

Kabinetsformatie

 • Ontslagaanvraag vorig kabinet: 28 februari 1965
 • Beëdiging kabinet: 14 april 1965
 • Duur formatie: 46 dagen

Informateur

 • drs. W.K.N. Schmelzer (KVP), 11 dagen

Formateur

 • mr. J.M.L.Th. Cals (KVP), 31 dagen

Reden ontslagaanvraag: Nacht van Schmelzer

Het kabinet trad op 14 oktober 1966 af na aanvaarding van een motie in de Tweede Kamer, waarin werd gevraagd om een betere dekking voor de uitgaven op de Rijksbegroting.