Kabinet-De Jong (1967-1971)

5 april 1967 - 6 juli 1971

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Kabinet-De Jong.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  P.J.S. de Jong (KVP)
 • Vice-minister-president en minister van Financië
  dr. H.J. Witteveen (VVD)
 • Vice-minister-president en minister van Verkeer en Waterstaat
  drs. J.A. Bakker (ARP)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. J.M.A.H. Luns (KVP)
 • Minister van Justitie
  mr. C.H.F. Polak (VVD)
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  mr. H.K.J. Beernink (CHU)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  dr. G.H. Veringa (KVP)
 • Minister van Defensie
  W. den Toom (VVD)
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  Ir. W.F. Schut (ARP)
 • Minister van Economische Zaken
  mr. L. de Block (KVP), afgetreden 7 jan. 1970
  dr. H.J. Witteveen (VVD), a.i., 7-14 jan. 1970
  mr. R.J. Nelissen (KVP), 14 jan. 1970
 • Minister van Landbouw en Visserij
  ir. P.J. Lardinois (KVP)
 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  B. Roolvink (ARP)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  mw. dr. M.A.M. Klompé (KVP)
 • Minister zonder Portefeuille (belast met de ontwikkelingssamenwerking)
  drs. B.J. Udink (CHU)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  H.J. de Koster (VVD), 12 juni 1967
 • Justitie
  mr. K. Wiersma (VVD), 20 april 1970
 • Binnenlandse Zaken
  mr. C. van Veen (CHU), 10 mei 1967
 • Onderwijs en Wetenschappen
  mr. J.H. Grosheide (ARP)
 • Financiën
  dr. F.H.M. Grapperhaus (KVP), 10 mei 1967
 • Defensie
  A. van Es (ARP)
  J.C.E. Haex (CHU), 18 april 1967
  A.E.M. Duynstee (KVP), 28 april 1967
 • Verkeer en Waterstaat
  M.J. Keyzer (VVD), 18 april 1967
 • Economische Zaken
  drs. L.J.M. van Son (KVP), 18 april 1967
 • Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dr. R. J.H. Kruisinga (CHU), 18 april 1967
 • Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  mr. H.J.van de Poel (KVP), 29 mei 1967

Kabinetsformatie

 • Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen: 15 februari 1967
 • Beëdiging kabinet: 5 april 1967
 • Duur formatie: 49 dagen

Informateur

 • dr. J. Zijlstra (ARP), 17 dagen
 • dr. L.J.M. Beel (KVP), 4 dagen

Formateur

 • mr. B.W. Biesheuvel (ARP), 12 dagen
 • P.J.S. de Jong (KVP), 16 dagen

Reden ontslagaanvraag

Einde van de parlementaire periode.