Kabinet-De Quay (1959-1963)

19 mei 1959 - 24 juli 1963

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Kabinet-De Quay.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  dr. J.E. de Quay (KVP)
 • Vice-minister-president en minister van Verkeer en Waterstaat
  drs. H.A. Korthals (VVD)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. J.M.A.H. Luns (KVP)
 • Minister van Justitie
  mr. A.C.W. Beerman (CHU)
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  mr. E.H. Toxopeus (VVD)
 • Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  mr. J.M.L.Th. Cals (KVP)
 • Minister van Financiën
  prof. dr. J. Zijlstra (ARP)
 • Minister van Defensie
  S.J. van den Bergh (VVD), afgetreden 1 aug. 1959
  ir. S.H. Visser (VVD), 7 sep. 1959
 • Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
  mr. J. van Aartsen (ARP)
 • Minister van Economische Zaken
  drs. J.W. de Pous (CHU)
 • Minister van Landbouw en Visserij
  mr. V.G.M. Marijnen (KVP)
 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  mr. Ch.J.M.A. van Rooy (KVP), afgetreden 3 juli 1961
  mr. V.G.M. Marijnen (KVP), a.i., 3-17 juli 1961
  dr. G.M.J. Veldkamp (KVP), 17 juli 1961
 • Minister van Maatschappelijk Werk
  mw. dr. M.A.M. Klompé (KVP) 

Staatssecretarissen

 • Algemene Zaken
  drs. W.K.N. Schmelzer (KVP)
 • Buitenlandse Zaken
  dr. H.R. van Houten (VVD), 24 juni 1959
 • Binnenlandse Zaken
  mr. Th.H. Bot (KVP), 23 nov. 1959
 • Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  mr. Y. Scholten (CHU), 1 juli 1959
  G.C. Stubenrouch (KVP), 16 juni 1959, overleden 22 april 1962
  prof. dr. H.H. Jansen (KVP), 1 juli 1962
 • Financiën
  dr. W.H. van den Berge (partijloos), 1 juni 1959
 • Defensie
  M.R.H. Calmeyer (CHU), 19 juni 1959
  P.J.S. de Jong (KVP), 27 juni 1959
 • Verkeer en Waterstaat
  E.G. Stijkel (VVD), 15 okt. 1959
 • Economische Zaken
  dr. G.M.J. Veldkamp (KVP), afgetreden 17 juli 1961
  drs. F.J.W. Gijzels (KVP), 14 sep. 1961
 • Sociale Zaken en Volksgezondheid
  B. Roolvink (ARP), 15 juni 1959 

Kabinetsformatie

 • Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen: 12 maart 1959
 • Beëdiging kabinet: 19 mei 1959
 • Duur formatie: 68 dagen

Informateur

 • dr. L.J.M. Beel (KVP), 13 dagen

Formateur

 • dr. J.E. De Quay (KVP), 31 dagen

Informateur

 • dr. L.J.M. Beel (KVP), 13 dagen

Formateur

 • dr. J.E. de Quay (KVP), 6 dagen

Kabinetscrisis: woningwetcrisis

 • De Tweede Kamer aanvaardde op 22 december 1960 de motie-Van Eibergen (ARP) om het woningbouwprogramma voor 1961 met 5000 woningen te verhogen. Het kabinet bood op 23 december 1960 zijn ontslag aan.
 • Ontslagaanvraag: 23 december 1960
 • Ontslagaanvraag ingetrokken: 2 januari 1961
 • Duur formatie: 10 dagen
 • Informateur:
  mr. W.F. de Gaay Fortman (ARP), 7 dagen 

Reden ontslagaanvraag

Einde van de parlementaire periode.