Kabinet-Den Uyl (1973-1977)

11 mei 1973 - 19 december 1977

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Koningin Juliana met het kabinet-Den Uyl op de trappen van paleis Huis ten Bosch.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  drs. J.M. den Uyl (PvdA)
 • Vice-minister-president en minister van Justitie
  mr. A.A.M. van Agt (KVP), afgetreden 8 sep.1977
  mr. W.F. de Gaay Fortman (ARP), 8 sep. 1977
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. M. van der Stoel (PvdA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
  mr. W.F. de Gaay Fortman (ARP)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  dr. J.A. van Kemenade (PvdA)
 • Minister van Financiën
  dr. W.F. Duisenberg (PvdA)
 • Minister van Defensie
  ir. H. Vredeling (PvdA), afgetreden 31 dec. 1976
  mr. A. Stemerdink (PvdA), 31 dec. 1976
 • Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  drs. J.P.A. Gruijters (D66)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  drs. Th.E. Westerterp (KVP)
 • Minister van Economische Zaken
  drs. R.F.M. Lubbers (KVP)
 • Minister van Landbouw en Visserij
  mr. T. Brouwer (KVP), afgetreden 1 nov. 1973
  mr. A.P.J.M.M. van der Stee (KVP), 1 nov. 1973
 • Minister van Sociale Zaken
  drs. J. Boersma (ARP)
 • Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  mr. H.W. van Doorn (PPR)
 • Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  mw. mr. I. Vorrink (PvdA)
 • Minister zonder Portefeuille belast met de ontwikkelingssamenwerking
  (met ingang van 25 juli 1973 aangeduid met: minister voor Ontwikkelingssamenwerking)
  drs. J.P. Pronk (PvdA)
 • Minister zonder Portefeuille belast met het wetenschapsbeleid
  (met ingang van 25 juli 1973 aangeduid met: minister voor Wetenschapsbeleid)
  F.H.P. Trip (PPR)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  mr. L.J. Brinkhorst (D66), afgetreden 8 sep. 1977
  mr. P.H. Kooijmans (ARP)
 • Justitie
  mr. J.F. Glastra van Loon (D66), 13 juni 1973-28 mei 1975
  mr. H.J. Zeevalking (D66), 6 juni 1975-8 sep. 1977
 • Binnenlandse Zaken
  W. Polak (PvdA), afgetreden 1 mei 1977
 • Onderwijs en Wetenschappen
  dr. G. Klein (PvdA), afgetreden 8 sep. 1977
  dr. A. Veerman (ARP), afgetreden 31 aug. 1975
  drs. K. de Jong Ozn (ARP), 1 sep. 1975
 • Financiën
  A. de Goede (D66)
  mr. A.P.J.M.M. van der Stee (KVP), afgetreden 1 nov. 1973
  drs. M.J. van Rooijen (KVP), 21 dec. 1973-14 okt. 1977
 • Defensie
  mr. J.A. Mommersteeg (KVP), afgetreden 28 feb. 1974
  C.L.J. van Lent (KVP), 11 mrt. 1974
  mr. A. Stemerdink (PvdA), afgetreden 31 dec. 1976
 • Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  J.L.N. Schaefer (PvdA), afgetreden 8 sep. 1977
  drs. M.P.A. van Dam (PvdA), afgetreden 8 sep.1977
 • Verkeer en Waterstaat
  dr. M.H.M. van Hulten (PPR)
 • Economische Zaken
  Th.M. Hazekamp (KVP), afgetreden 8 sep. 1977
 • Sociale Zaken
  P.J.J. Mertens (KVP)
 • Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
  W. Meijer (PvdA), afgetreden 8 sep. 1977
 • Volksgezondheid en Milieuhygiëne
  J.P.M. Hendriks (KVP)

Kabinetsformatie

 • Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen: 29 november 1972
 • Beëdiging kabinet: 11 mei 1973
 • Duur formatie: 163 dagen

Informateur

 • dr. M. Ruppert (ARP), 59 dagen

Formateur

 • mr. J.A.W. Burger (PvdA), 64 dagen

Informateurs

 • mr. A.A.M. van Agt (KVP) en dr. W. Albeda (ARP), 14 dagen

Formateurs

 • mr. J.A.W. Burger (PvdA) en dr. M. Ruppert (ARP), 19 dagen

Reden ontslagaanvraag: grondpolitiek-crisis

Er bestond verschil van mening in de ministerraad over de in de Tweede Kamer in behandeling zijnde Onteigeningswet. De ministers van KVP en ARP boden op 22 maart 1977 hun ontslag aan en de ministers van PvdA, PPR en D'66 stelden hun portefeuilles ter beschikking. Op 28 maart 1977 besloot het kabinet in zijn geheel in demissionaire status aan te blijven tot aan de verkiezingen van 25 mei 1977, het eind van de parlementaire periode.