Kabinet-Drees II (1952-1956)

2 september 1952 - 13 oktober 1956

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Kabinet-Drees II.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  dr. W. Drees (PvdA)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. J.W. Beyen (partijloos)
 • Minister zonder Portefeuille
  mr. J.M.A.H. Luns (KVP)
 • Minister van Justitie
  mr. L.A. Donker (PvdA), overleden 4 feb. 1956
  dr. L.J.M. Beel (KVP), a.i., 4 feb. - 15 feb. 1956
  prof. mr. J.C. van Oven (PvdA), 15 febr. 1956
 • Vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken
  dr. L.J.M. Beel (KVP), afgetreden 7 juli 1956
 • minister van Binnenlandse Zaken
  prof. mr. J.C. van Oven (PvdA), a.i., 7 juli 1956
 • Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  mr. J.M.L.Th. Cals (KVP)
 • Minister van Financiën
  J. van de Kieft (PvdA)
 • Minister van Oorlog
  ir. C. Staf (CHU)
 • Minister van Marine
  ir. C. Staf (CHU)
 • Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
  ir. H.B.J. Witte (KVP)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mr. J. Algera (ARP)
 • Minister van Economische Zaken
  prof. dr. J. Zijlstra (ARP)
 • Minister zonder Portefeuille
  (belast met de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie)
  A.C. de Bruijn (KVP)
 • Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
  S.L. Mansholt (PvdA)
 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  J.G. Suurhoff (PvdA)
 • Minister van Maatschappelijk Werk
  dr. L.J.M. Beel (KVP), a.i., tot 9 sep. 1952
  mr. F.J.F.M. van Thiel (KVP), 9 sep. 1952
 • Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen,
  vanaf 1 jan. 1953 minister van Overzeese Rijksdelen
  prof. dr. W.J.A. Kernkamp (CHU), overleden 18 juli 1956
  ir. C. Staf, (CHU), a.i. , 18 juli 1956

Staatssecretarissen

 • Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  mw. dr. A. de Waal (KVP), 1 febr. 1953
 • Financiën
  dr. W.H. van den Berge (PvdA), 1 febr. 1953
 • Oorlog
  mr. F.J. Kranenburg (PvdA)
 • Marine
  H.C.W. Moorman (KVP)
 • Economische Zaken
  dr. G.M.J. Veldkamp (KVP), 8 okt. 1952
 • Sociale Zaken en Volksgezondheid
  mr. dr. A.A. van Rhijn (PvdA)
  dr. P. Muntendam (PvdA), afgetreden 1 okt. 1953

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 25 juni 1952
 • Beëdiging kabinet: 2 september 1952
 • Duur formatie: 69 dagen

Formateurs

 • dr. W. Drees (PvdA), 27 dagen
 • dr. L.J.M. Beel (KVP), 13 dagen
 • mr. L.A. Donker (PvdA), 17 dagen

Informateur

 • ir. C. Staf (CHU), 8 dagen

Formateur

 • dr. W. Drees (PvdA), 4 dagen

Kabinetscrisis: huurcrisis

 • De Tweede Kamer verwierp op 17 mei 1955 de ontwerp-Huurwet. Het kabinet bood daarop zijn ontslag aan.
 • Ontslagaanvraag kabinet: 17 mei 1955
 • Ontslagaanvraag ingetrokken: 2 juni 1955
 • Duur formatie: 16 dagen
 • Informateurs:
  dr. W. Drees, PvdA (4 dagen; rapporteur)
  dr. L.G. Kortenhorst, KVP (5 dagen; rapporteur)
 • Formateur:
  mr. J.A.W. Burger, PvdA (9 dagen)

Reden ontslagaanvraag

Einde van de parlementaire periode.