Kabinet-Drees III (1956-1958)

13 oktober 1956 - 22 december 1958

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Kabinet-Drees III.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  dr. W. Drees (PvdA)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. J.M.A.H. Luns (KVP)
 • Minister van Justitie
  prof. dr. I. Samkalden (PvdA)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en vanaf 26 okt. 1956 van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
  J.G. Suurhoff (PvdA), a.i., tot 29 okt. 1956
 • Vice-minister-president en Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
  mr. A.A.M. Struycken (KVP), 29 okt. 1956
 • Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  mr. J.M.L.Th. Cals (KVP)
 • Minister van Financiën
  H..J. Hofstra (PvdA)
 • Minister van Oorlog
  ir. C. Staf (CHU)
 • Minister van Marine
  ir. C. Staf (CHU)
 • Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
  ir. H.B.J. Witte (KVP)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mr. J. Algera (ARP), afgetreden 10 okt. 1958
  ir. H.B.J. Witte (KVP), a.i., 10 okt-1 nov. 1958
  mr. J. van Aartsen (ARP), 1 nov. 1958
 • Minister van Economische Zaken
  prof.dr. J. Zijlstra (ARP)
 • Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
  dr. S.L. Mansholt (PvdA), afgetreden 1 jan. 1958
  ir. C. Staf (CHU), a.i., 1-11 jan. 1958
  dr. ir. A. Vondeling (PvdA), 11 jan. 1958
 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  J.G. Suurhoff (PvdA)
 • Minister van Maatschappelijk Werk
  mw. dr. M.A.M. Klompé (KVP)
 • Minister van Overzeese Rijksdelen
  ir. C. Staf (CHU), a.i., tot 14 feb. 1957
 • Minister van Zaken Overzee
  mr. G.Ph. Helders (CHU), 14 feb. 1957

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  dr. E.H. van der Beugel (PvdA), 8 jan. 1957
 • Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en
  Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
  drs. W.K.N. Schmelzer (KVP), 12 nov. 1956
 • Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  mw. dr. A. de Waal (KVP), 16 mrt. 1957
  mr. R.G.A. Höppener ( KVP), 29 okt. 1956
 • Oorlog
  mr. F.J. Kranenburg (PvdA), afgetreden 1 juni 1958
  M. van Veen (PvdA), 17 okt. 1958
 • Marine
  H.C.W. Moorman (KVP)
 • Economische Zaken
  dr. G.M.J. Veldkamp (KVP)
 • Sociale Zaken en Volksgezondheid
  mr. dr. A.A. van Rhijn (PvdA)

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 13 juni 1956
 • Beëdiging kabinet: 13 oktober 1956
 • Duur formatie: 122 dagen

Formateurs

 • dr. W. Drees (PvdA), 39 dagen
 • mr. C.P.M. Romme (KVP), 9 dagen

Informateurs

 • mr. P. Lieftinck (PvdA), 9 dagen
 • mr. P. Lieftinck (PvdA), 7 dagen
 • mr. W.F. de Gaay Fortman (ARP), 16 dagen
 • mr. W.F. de Gaay Fortman ( ARP), 8 dagen
 • mr. J.A.W. Burger (PvdA), 20 dagen

Formateur

 • dr. W. Drees (PvdA) 5 dagen

Reden ontslagaanvraag: Kabinetscrisis

De Tweede Kamer nam op 11 december 1958 een amendement aan over de werkingsduur van het wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke verhoging van enige directe belastingen. Het kabinet bood op 12 december 1958 zijn ontslag aan.