Kabinet-Kok I (1994-1998)

22 augustus 1994 - 3 augustus 1998

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Frans Vanderlinde
Het kabinet Kok-I komt in de Trêveszaal bijeen voor de eerste vergadering van de ministerraad.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  W. Kok (PvdA)
 • Vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken
  H.F. Dijkstal (VVD)
 • Vice-minister-president en minister van Buitenlandse Zaken
  mr. H.A.F.M.O van Mierlo (D66)
 • Minister van Justitie
  mw. mr. W. Sorgdrager (D66)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  dr. ir. J.J.M. Ritzen (PvdA)
 • Minister van Financiën
  drs. G. Zalm (VVD)
 • Minister van Defensie en minister voor Nederlands-Antilliaanse
  en Arubaanse Zaken
  dr. ir. J.J. Voorhoeve (VVD)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mw. A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
 • Minister van Economische Zaken
  dr. G.J. Wijers (D66)
 • Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  J.J. van Aartsen (VVD)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  drs. A.P.W. Melkert (PvdA)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  mw. dr. E. Borst-Eilers (D66)
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  mw. M. de Boer (PvdA)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  drs. J.P. Pronk (PvdA)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  mr. M. Patijn (VVD)
 • Justitie
  mw. mr. E.M.A. Schmitz (PvdA)
 • Binnenlandse Zaken
  mr. J. Kohnstamm (D66)
  mw. A.G.M. van de Vondervoort (PvdA)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  mw. T. Netelenbos (PvdA)
  drs. A. Nuis (D66)
 • Financiën
  dr. W.A.F.G. Vermeend (PvdA)
 • Defensie
  drs. J.C. Gmelich Meijling (VVD)
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  dr. D.K.J. Tommel (D66)
 • Economische Zaken
  mw. A. van Dok-van Weele (PvdA)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  R.L.O. Linschoten (VVD), afgetreden 28 juni 1996
  mr. F.H.G. de Grave (VVD), 2 juli 1996
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  mw. E.G. Terpstra (VVD)

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 3 mei 1994
 • Beëdiging kabinet: 22 augustus 1994
 • Duur formatie: 111 dagen

Informateurs

 • mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA), 8 dagen
 • mr. K.G. de Vries (PvdA), drs. G.M.V. van Aardenne (VVD) en mr. J.J. Vis (D66), 45 dagen
 • mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA), 9 dagen
 • W. Kok (PvdA), 24 dagen

Formateur

 • W. Kok (PvdA), 25 dagen

Reden ontslagaanvraag

Einde van de parlementaire periode.