Kabinet-Kok II (1998-2002)

3 augustus 1998 - 22 juli 2002

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Roel Rozenburg
Het tweede kabinet-Kok op het bordes van Paleis Noordeinde met koningin Beatrix.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  W. Kok (PvdA)
 • Vice-minister-president en minister van Economische Zaken
  mw. A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
 • Vice-minister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  mw. dr. E. Borst-Eilers (D66)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  J.J. van Aartsen (VVD)
 • Minister van Justitie
  mr. A.H. Korthals (VVD)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  dr. A. Peper (PvdA), afgetreden 13 mrt. 2000
  mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66), 13 - 24 mrt. 2000
  mr. K.G. de Vries (PvdA), 24 maart 2000
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  drs. L.M.L.H.A. Hermans (VVD)
 • Minister van Financiën
  drs. G. Zalm (VVD)
 • Minister van Defensie
  mr. F.H.G. de Grave (VVD)
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  drs. J.P. Pronk (PvdA)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mw. T. Netelenbos (PvdA)
 • Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  drs. H.H. Apotheker (D66), afgetreden 7 juni 1999
  mr. L.J. Brinkhorst (D66), 8 juni 1999
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  mr. K.G. de Vries (PvdA), tot 24 mrt. 2000
  dr. W.A.F.G. Vermeend (PvdA), 24 mrt. 2000
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  mw. mr. E.L. Herfkens (PvdA)
 • Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid
  mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  drs. D.A. Benschop (PvdA)
 • Justitie
  mr. M.J. Cohen (PvdA), afgetreden 31 december 2000
  mw. mr. N.A. Kalsbeek-Jasperse, 2 januari 2001
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  drs. G.M. de Vries (VVD)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  mw. drs. K.Y.I.J. Adelmund (PvdA)
  dr. F. van der Ploeg (PvdA)
 • Financiën
  dr. W.A.F.G. Vermeend (PvdA), afgetreden 24 mrt. 2000
  drs. W.J. Bos (PvdA), 24 mrt 2000
 • Defensie
  H.A.L. van Hoof (VVD)
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  J.W. Remkes (VVD)
 • Verkeer en Waterstaat
  mw. drs. J.M. de Vries (VVD)
 • Economische Zaken
  drs. G. Ybema (D66)
 • Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  mw. G.H. Faber (PvdA)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  drs. J.F. Hoogervorst (VVD)
  mw. mr. A.E. Verstand-Bogaert (D66) 
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  mw. A.M. Vliegenthart (PvdA)

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 6 mei 1998
 • Beëdiging kabinet: 3 augustus 1998
 • Duur formatie: 89 dagen

Informateurs

 • mr. K.G. de Vries (PvdA), 6 dagen
 • W. Kok (PvdA), drs. G. Zalm (VVD) en mw. dr. E. Borst-Eilers (D66), 68 dagen

Formateur

 • W. Kok (PvdA), 15 dagen 

Kabinetscrisis

 • Referendumcrisis 1999. De Eerste Kamer verwierp op 19 mei 1999 het wetsvoorstel in tweede lezing tot invoering in de Grondwet van de mogelijkheid van een correctief wetgevingsreferendum. Het kabinet bood daarop zijn ontslag aan.
 • Ontslagaanvraag kabinet: 19 mei 1999
 • Ontslagaanvraag ingetrokken: 8 juni 1999
 • Informateur mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA), 18 dagen

Reden ontslagaanvraag

Het kabinet diende op 16 april 2002 zijn ontslag in naar aanleiding van het NIOD-rapport over Srebrenica.