Kabinet-Lubbers II (1986-1989)

14 juli 1986 - 7 november 1989

Vergroot afbeelding
Beeld: Nationaal Archief
Eerste ministerraadvergadering van het kabinet-Lubbers II.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  drs. R.F.M. Lubbers (CDA)
 • Vice-minister-president en minister van Economische Zaken
  dr. R.W. de Korte (VVD)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  mr. H. van den Broek (CDA)
 • Minister van Justitie
  mr. F. Korthals Altes (VVD)
 • Minister van Binnenlandse Zaken
  drs. C.P. van Dijk (CDA) (zie toelichting)
 • Minister van Onderwijs en Wetenschappen
  drs. W.J. Deetman (CDA), afgetreden 15 sep. 1989
  ir. G.J.M. Braks (CDA), 15 sep. 1989
 • Minister van Financiën
  dr. H.O.C.R. Ruding (CDA)
 • Minister van Defensie
  dr. W.F. van Eekelen (VVD), afgetreden 6 sep. 1988
  drs. P. Bukman (CDA), 6 - 23 sep. 1988
  mr. drs. F. Bolkestein (VVD), 24 sep. 1988
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  drs. E.H.T.M. Nijpels (VVD)
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  mw. drs. N. Smit-Kroes (VVD)
 • Minister van Landbouw en Visserij
  ir. G.J.M. Braks (CDA)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
  minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
  drs. J. de Koning (CDA), zie toelichting
 • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  mr. drs. L.C. Brinkman (CDA)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  drs. P. Bukman (CDA)

  Toelichting :
  Van 3 februari 1987 tot 6 mei 1987 was drs. C.P. van Dijk wegens ziekte niet in staat zijn taak als minister van Binnenlandse Zaken uit te oefenen en werd hij ontheven van de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gedurende deze periode werden de volgende tijdelijke voorzieningen getroffen:
 • Minister van Binnenlandse Zaken en
  minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
  drs. J. de Koning (CDA)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  L. de Graaf (CDA)

Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Zaken
  drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA), afgetreden 9 sep. 1988
  mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (CDA), 27 sep. 1988
 • Justitie
  mw. mr. V.N.M. Korte-van Hemel (CDA)
 • Binnenlandse Zaken
  mw. D.IJ.W. de Graaff-Nauta (CDA)
 • Onderwijs en Wetenschappen
  mw. drs. N.J. Ginjaar-Maas (VVD)
 • Financiën
  mr. H.E. Koning (VVD)
 • Defensie
  J. van Houwelingen (CDA)
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  mr. G.Ph. Brokx (CDA), afgetreden 23 okt. 1986
  drs. E. Heerma (CDA), 27 okt. 1986
 • Economische Zaken
  A.J. Evenhuis (VVD), afgetreden 29 juni 1989
  drs. E. Heerma (CDA), afgetreden 27 okt. 1986
  mw. mr. Y.C.M.Th. van Rooy (CDA), 30 okt. 1986
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  L. de Graaf CDA) afgetreden 1 okt. 1989, zie toelichting
 • Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  drs. D.J.D. Dees (VVD)

Kabinetsformatie

 • Tweede Kamerverkiezingen: 21 mei 1986
 • Beëdiging kabinet: 14 juli 1986
 • Duur formatie: 54 dagen

Informateur

 • drs. J. de Koning (CDA), 50 dagen

Formateur

 • drs. R.F.M. Lubbers (CDA), 4 dagen

Reden ontslagaanvraag:

Kabinetscrisis. Tijdens het debat over de besluitvorming van het kabinet inzake het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw, het Natuurbeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding bleek onenigheid tussen de VVD-fractie in de Tweede Kamer en het kabinet. Het kabinet bood op 3 mei 1989 zijn ontslag aan. Op 8 mei 1989 besloot het demissionaire kabinet vervroegde verkiezingen uit te schrijven.